Belopp

Enskilda kan ansöka om upp till 15 000 kronor.
Organisationer kan ansöka om upp till 60 000 kronor. I undantagsfall beviljas även högre summor, dock maximalt 100 000 kronor.

Fonden stödjer framförallt projekt där ett stipendium från fonden kan ha stor betydelse för att en idé eller ett projekt skall kunna genomföras.

Om projektet har fler finansiärer är det viktigt att det i finansieringsplanen framgår vilka kostnader ni söker stöd för genom Palmestipendiet och hur dessa kopplas till fondens syften.