Author Archives: Lotta

Common Security 2022

2021-06-13
Common Security 2022: High-level launch event 14 juni 11.00 – 12.30 Sänds live på Olof Palmes Internationella Centers Facebook och YouTube Läs mer >

2020 – Black Lives Matter Global Network Foundation

The 2020 Olof Palme Prize is awarded to the international civil rights movement Black Lives Matter Global Network Foundation, with roots in the Black Lives Matter (BLM) movement founded by Patrisse Cullors, Alicia Garza, and Opal Tometi in 2013. Black Lives Matter Global Network Foundation is working for peaceful civil disobedience against police brutality and racial violence all over the world. The BLM movement at large has in a unique way exposed the hardship, pain, and wrath of the African-American minority at not being valued equal to people of a different color. Läs mer >

2020 – Black Lives Matter Global Network Foundation

2020 års Olof Palme pris tilldelas den internationella medborgarrättsrörelsen Black Lives Matter Global Network Foundation som har sina rötter i den Black Lives Matter (BLM) rörelse som grundades av Patrisse Cullors,  Alicia Garza, och Opal Tometi. Black Lives Matter Global Network Foundation verkar för fredlig civil olydnad mot polisbrutalitet och rasistiskt våld över hela världen. BLM rörelsen i vid mening har på ett unikt sätt synliggjort den afro-amerikanska minoritetens utsatthet, smärta och vrede över att inte värderas lika med människor som har annan hudfärg. Läs mer >

2019 – David Cornwell / John le Carré

2020-01-10
The 2019 Olof Palme Prize goes to David John Moore Cornwell, also known by the pen name John le Carré, for his engaging and humanistic opinion making in literary form regarding the freedom of the individual and the fundamental issues of mankind. Attracting world-wide attention, he is constantly urging us to discuss the cynical power games […] Läs mer >

2019 års Olof Palmepris till David Cornwell / John Le Carré

2019 års Olof Palmepris tilldelas David Cornwell, också känd som författaren John Le Carré, för sin engagerande och humanistiska opinionsbildning i litterär form kring frågor rörande individens frihet och mänsklighetens ödesfrågor. The 2019 Olof Palme Prize goes to David Cornwell, also known by the pen name John le Carré, for his engaging and humanistic opinion making in literary form regarding the freedom of the individual and the fundamental issues of mankind. Läs mer >