Volontär i Ghana

Stipendiat
Karin Vaghult

Stipendiebelopp
10000 kr

Sammanfattning

För att skapa internationell förståelse ska jag tillsammans med en vän arbeta som volontär på ett barnhem och skola i Ghana. Där kommer vi att få möjlighet att med vår egen tid och närvaro skapa en bättre vardag för barnen. Genom fotografi och egna erfarenheter ska vi sedan föreläsa och inspirera andra ungdomar att göra något för sina medmänniskor och att få upp ögonen för väldens problem.

Projektbeskrivning

I slutet av januari 2013 kommer jag, tillsammans med min vän Jesper Glas, att åka till Ghana för att arbeta på ett barnhem. Det är vår mening att där kunna göra vardagen bättre för barnen och dela med oss av vad vi har att ge. Tack vare bidrag från Olof Palmes Minnesfond har vi nu möjlighet att uppfylla denna dröm och vara en del av arbetet att öka förståelsen mellan länder och människor. Genom att använda bland annat en blogg vill vi under projektets gång uppmärksammar arbetet vi gör och hur situationen ser ut på plats.

Redan i nulägen finns intresse från ungdomsgrupper inom Västerleds Församling och på förskolan där jag arbetar att skapa projekt här i Sverige för att bidra till en bättre situation på barnhemmet. Både genom ekonomiska bidrag och genom att samla in bland annat skolmaterial.

Väl hemma kommer vi att sammanställa och presentera vårt projekt för barn och ungdomar i Västerleds Församling, i skolor och på förskolan där jag arbetar. Detta kommer att ske genom bilder, eventuell film och föreläsningar. Allt för att inspirera och informera om hur alla kan bidra till internationell förståelse och rättvisa.

Karin Vaghult 2012-12-06 Bromma