Verdandi, Stockholms distrikt. 60 000 kronor. Nätverk för utsatta kvinnor

Stipendiat
Verdandi Stockholms distrikt Raoul Hansson

Stipendiebelopp
60000 kr

Sammanfattning

Syftet är att öka tryggheten för kvinnor och barn som lever isolerade i förtryckande patriarkala strukturer och som tappat sin självkänsla och förmåga att påverka sin egen livssituation.

Ett samhälle där medborgare upplever jämställdhet och delaktighet minskar främlingsrädsla och rasism. Detta projekt medverkar till ökad jämställdhet och delaktighet i samhället.

Projektbeskrivning

Verdandi Stockholms distrikt har tilldelats ett stipendium från Olof Palmes minnesfond för sitt arbete med att öka tryggheten för kvinnor och barn som lever isolerade i förtryckande patriarkala strukturer och som tappat sin självkänsla och förmåga att påverka sin egen livssituation.

Verdandi vill med detta projekt utveckla metoder för hur kvinnor ska kunna påverka starkt patriarkala strukturer. Verdandi behöver ge stöd till alla familjemedlemmar som har våld eller hot inom familjen. Till sin hjälp kommer Verdandi att använda det mansnätverk man byggt upp av c:a 120 män.

Syftet med projektet är bl a att ge utsatta kvinnor verktyg för inflytande och kontroll av den egna livssituationen samt minska mäns våld i förhållande till sina familjer.

För mer information:
hasan.ertas@verdandi.se
raoul.hansson@verdandi.se
www.verdandi.se