Utbyte med Centre for Social Action

Stipendiat
Lerums gymnasium Mattias Stadler

Stipendiebelopp
20000 kr

Sammanfattning

Syftet med projektet är att ge elever vid Lerums gymnasium en erfarenhet av praktiskt arbete i sociala projekt i Indien. Vi vill skapa kontakter mellan kulturer, visa hur vi med aktiv handling kan göra skillnad, hur vårt ömsesidiga beroende ökar med globaliseringen samt hur utveckling minskar risken för konflikter. Därmed vill vi få våra elever att känna ett långsiktigt engagemang för rättvise- och utvecklingsfrågor.