Unga Örnars Riksförbund, Hägersten. Att vara ung ledare i Mellanöstern

Stipendiat
Unga Örnars Riksförbund Amir Daneshpip, internationell sekreterare

Stipendiebelopp
40000 kr

Sammanfattning

Under ett par års tid har Unga Örnars Riksförbund arbetat med att främja freden i Mellanöstern. Vi arbetar bland annat med ett projekt som möjliggör för palestinska och israeliska ungdomar att mötas för att öka förståelsen för varandra. Projektet är känsligt och kräver stor kunskap om situationen i Israel/Palestina. Därför vill vi genomföra en internationell utbildning i konflikthantering med syfte att utbilda samtliga som är involverade i vårt projekt på hemmaplan.