Unga Örnar Väst, Trollhättan. Unga Örnar – Läser och reser, 35 000 kronor

Stipendiat
Unga Örnar Väst, Fredrik Forssén

Stipendiebelopp
35000 kr

Sammanfattning

Syftet med projektet är att öka den internationella förståelsen i Unga Örnars lokalavdelningar i Västsverige och därmed stärka engagemanget för solidaritet.
Vi tror att det bästa folkrörelsearbetet sker i lärprocesser och aktioner lokalt i kombination med resor till andra länder. Vi har drivit internationella projekt länge men ser att vi har svårt att få med våra ungdomar lokalt. Vill därför med studiecirkeln som verktyg öka kunskapen och aktiviteten bland unga ledare i vår organisation.

Slutrapport

Vi har genomfört en studiecirkel i Trollhättan där vi har varit 4 personer som läst och lärt oss mer om Namibia. Vi har arbetat utifrån det studiecirkelmaterial som ABF har för Läs & Res. Gruppen har bestått av 3 tjejer, Tea Eklund, Elvira Silva och Julia Gardehäll som tillsammans med mig Fredrik Forssén har träffats vid 8 tillfällen. Vi har under dessa träffar jobbat med olika områden såsom religion, historia, samhällsstrukturen, utbildningssystemet samt hur det är att vara ung i Namibia.

Under 1 vecka i juli, sommaren 2014 genomförde vi en resa till Windhoek, Namibia för att besöka ungdomsgrupper som är aktiva i Unga Örnars projekt Childrens Movement. Under våra dagar i Windhoek fick vi möjlighet att ha workshops där deltagarna fick möjlighet att lära sig mer om hur det är att vara ung i respektive land. Vi hade möjlighet att besöka ett flertal skolor och träffa medlemmar i de ungdomsgrupper som är verksamma i Childrens Movement. Dom berättade om det arbete dom gör för att stärka ungas självkänsla och hur man gör olika volontär uppdrag för barn och unga i fattigare områden. Syftet med att öka den Internationella förståelsen bland ungdomar i Unga Örnars lokala avdelningar anser vi verkligen att vi har uppnått. Dessa 3 tjejer har verkligen fått med sig minnen och erfarenheter som man bär med sig i livet. Som ett resultat av att vi har börjat med Internationellt arbete i Unga örnar Väst har resulterat i att en ny Globalgrupp har bildats i Trollhättan. Den består av ungdomar som alla har en sak gemensamt, man vill bidra till att stärka barn och ungas rättigheter i Namibia. Gruppen har redan haft skolpresentationer för ett 40-tal ungdomar i skolor i Trollhättan. Man kommer fortsätta sitt arbete lokalt i Trollhättan med informationsinsatser och även förbereda mottagandet av en ungdomsgrupp från Namibia under våren 2015.

Tack till Palmefonden som gjorde det möjligt för oss att genomföra detta och att vi fått inspirationen till att fortsätta jobba för barn och ungas rättigheter i Namibia. Tea, Elvira, Julia och Fredrik.

Länk till Facebooksidan som vår partner i Namibia driver.

https://www.facebook.com/childrensmovementnam

Länk till Facebooksidans fotoalbum från resan. https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1487781154806075.1073741833.1457310551186469&type=3