Unga Örnar Göteborg Läser&Reser till Palestina

Stipendiat
Unga Örnar Göteborg Matilda Säärelä

Stipendiebelopp
30000 kr

Sammanfattning

Syftet med projektet är att öka den internationella förståelsen i Unga Örnar och därmed stärka engagemanget för solidaritet. Vi tror att det bästa folkrörelsearbetet sker i lärprocesser och aktioner lokalt i kombination med resor till andra länder. Vi har drivit internationella projekt länge men ser att vi har svårt att få med våra ungdomar lokalt. Vill därför med studiecirkeln som verktyg öka kunskapen och aktiviteten bland unga ledare i vår organisation.