Unga Örnar Bomhus, Gävle. 60 000 kronor. ung och delaktig

Stipendiat
Unga Örnar Bomhus Ulrika Jidåker / Robin Andersson

Stipendiebelopp
60000 kr

Sammanfattning

att träffa människor från en annan kultur och se hur de jobbar med ungdomar, exempelvis på fritidsgård och i olika ungdomsgrupper. Vi tror att mötet kommer bidra till en ökad kunskap om hur man kan arbeta med ungdomar och förståelse för hur olika länders samhällssituation kan påverka arbetet med ungdomar. I och med en bredare syn och mer erfarenhet tror vi att både vi och ungdomarna i El Salvador kommer att få en annan syn på arbete med ungdomar och människor i olika livssituationer.

Projektbeskrivning

Vår projektidé går ut på att träffa människor från en annan kultur och se hur de jobbar med ungdomar, exempelvis på fritidsgård och i olika ungdomsgrupper. Vi tror att mötet kommer bidra till en ökad kunskap om hur man kan arbeta med ungdomar och förståelse för hur olika länders samhällssituation kan påverka arbetet med ungdomar. I och med en bredare syn och mer erfarenhet tror vi att både vi och ungdomarna i El Salvador kommer att få en annan syn på arbete med ungdomar och människor i olika livssituationer. Resan till El Salvador kommer att genomföras i slutet på november och i början av december 2010 och pågå 10-14 dagar. Ett preliminärt program för vistelsen i El Salvador har ungdomarna lagt och de ser ut som följande. Ett möte med Fundhamer och Ungdomsorganisationen Inf och se deras verksamhet. Besök på Fritidsgården i Sacacoyo och träffa aktiva ungdomar. I Morazan ska vi träffa ungdomar och besöka krigsmuseum m.fl. platser. Santa Cecilia rundtur i samhället och träffa ungdomar.