Tyresö arbetarekommun

Stipendiat
Tyresö Arbetarekommun Marita Bertilsson

Stipendiebelopp
7000 kr

Sammanfattning

Göra en kul och engagerande aktivitet som är anpassad till ungdomar under 20 år som är intresserade av solidaritet och världen utanför Sverige. Diskutera global solidaritet utifrån två temamöten: ett om Asien och ett om Afrika.

Projektbeskrivning

Samhällsvetenskaplig inriktning på Lerums Gymnasium ska i slutet av Mars, vecka 13, resa till Moskva. De ca 15 eleverna ska fördjupa sitt samarbete där med ryska elever från Bibirevi Culture Youth Centre. De svenska eleverna bor hemma hos de ryska elevernas familjer.

Utbytet går ut på att i olika forum diskutera demokrati och internationell förståelse. Genom workshops, rundabordssamtal, studiebesök och seminarier ska svenska och ryska elever diskutera projektets tre utgångspunkter: 1. Den demokratiska utvecklingen i världen. 2. Ungas möjligheter att delta i det demokratiska samhället. 3. Tolerans som en framtidsbro.

Projektet kommer senare att fortsätta med att de ryska ungdomarna kommer till Lerum där diskussioner och erfarenhetsutbyte fortsätter med bl. a möten med gymnasiets elevråd och Lerums ungdomsfullmäktige. Syfte och mål med projektet är att öka förståelsen för demokratiska processer och människors situation och liv i andra länder, hos såväl svenska som ryska ungdomar.

Socialdemokraterna i Tyresö arrangerar i samarbete med Olof Palmes Internationella Center Global Workshops för ungdomar i Tyresö. Under två lördagar ska ungdomar träffas för att diskutera och lära mer om livet i Afrika och Asien. Projektet har tilldelats ett stipendium från Olof Palmes minnesfond för att genomföra de två seminariedagarna.

Syftet är att engagera ungdomar i åldern 16-20 år, som är intresserade av internationell solidaritet och världen utanför Sverige. Vid första lördagen den 22 november diskuteras Afrika – bl a hur det är att leva i Afrikas länder, vilket stöd ger Sverige till Afrika och man kommer att diskutera den globala uppvärmningen. Vid den andra träffen den 29 november behandlas Asien – bl a situationen i Burma, Kinas roll i världen och hur lever folket i Kina.

Slutrapport

14 elever och 3 lärare från Lerums Gymnasium åkte 23/3 -29/3 till Moskva för ett utbyte med Bibirevo Culture Youth Center. Ungdomarna diskuterade demokrati ur olika synvinklar. Programmet såg ut som följer:

Program for stay 23-29 March, 2009
This exchange program is partly financed by Olof Palmes minnesfond

23 March 2009, Monday
arrival 14:50

24 March 2009, Tuesday
SCHOOL DAY.
Meeting at the House of Creativity
Excursion around the school (where social students study)
Discussions
House of Creativity. Anna Kisljakova and Ivan – work shop (Crafts).
Lunch
Discussions
Visiting New Technology Class (Evgene Levenets).
En excursion around the school and to the school’s museum.
Discussions
Informal party together with other students.

25 March 2009, Wednesday
SUZDAL / Whole day / Lunch will be a part of the excursion.
Excursion will include:
1) Wooden Architecture Museum;
2) Bus tour around the town;
3) Pokrovsky Monastery;
4) Spaso-Jefimiev Monastery (here you will hear bells ringing, go inside one of the churches and see ancient frescos)
5) lunch;
6) Kremlin (here you will see Kross Chamber, Rozhdestvensky Monastery and an exhibition of Russian paintings)
Discussions to and from Suzdal

26 March 2009, Thursday
EXCURSION AROUND MOSCOW. (Olga Emelyanova)
Gathering by the school,
Round table discussions
Red square, Mausoleum, Vasilij Cathedral, GUM
Lunch
Historical Museum
Museum of Modern History
Bowling and discussions

27 March 2009, Friday (Anna Saad)
Meeting at the House of Creativity
KREMLIN and Armory Museum
Tretyakov Gallery.
Lunch at a restaurant
MAYAKOVSKY THEATER, Dostojevkij, The Karamasov Brothers
Discussions

28 March 2009, Saturday (Tatiana Kirpal)
Final discussions
Museum of Cold War, the Bunker
Lunch at an Azerbadjan restaurant
Izmailovo Market
Circus

29 March 2009, Sunday
Departure 15:20″

Vi upplever att projektet har varit mycket lyckat. På frågan om våra förväntningar har infriats kan man svara både ja och nej. Nej därför att vi upptäckte att det var svårt att diskutera när vi satt tillsammans hela gruppen, i arrangerade diskussionsforum. Vi blev först besvikna när diskussionerna inte ledde så långt som vi ville. Vi uppmanade då våra svenska elever att diskutera mer när de var ensamma med sina värdar och deras familjer. Och på våra studiebesök där vi kunde umgås informellt. Resultatet blev att de vid dessa tillfällen fick svar på sina frågor och verkliga diskussioner kunde komma till stånd. Vid fortsatt utbyte kommer vi att utveckla detta och organisera diskussionerna på ett annorlunda sätt. Vi upplever att den internationella förståelsen verkligen har ökat. Utbytet har för alla inblandade kännetecknats av nya och oväntade intryck, ett öppet sinne och en bredare förståelse för rysk kultur och tankesätt. Den information vi har om Ryssland via svenska medier ifrågasattes och vi kunde diskutera demokrati, jämställdhet och rasism ur rysk såväl som svensk synvinkel. Vi kan förstå varför Putin är så omtyckt i Ryssland. Vi upplevde att svenska och ryska ungdomar fick vara med om djupa samtal och verkliga möten. Citat elev: ”Jag har upptäckt hur lika vi är; att vi har samma mål och drömmar”.
Andra bidragsgivare: Internationella Programkontoret och Lerums Gymnasiums Samfond.