Tidskriften Tvärdrag. 25 000 kronor. Tvärdrag i Nordafrika – en reportagetidning av SSUare om situationen i Nordafrika

Stipendiat
Tidskriften Tvärdrag Daniel Suhonen

Stipendiebelopp
25000 kr

Sammanfattning

Projektets syfte är att genom ett specialnummer av SSUs debattidskrift Tvärdrag skapa förståelse för de demokratiska revolutioner som just nu pågår i Nordafrika och Mellanöstern. Vi vill med hjälp av tidskriften och reportagets form skildra både de strömningar och aktivister på Tahir-torget som drev fram demokratin, men framförallt vill vi veta vad som hänt efteråt med den nyutsprungna demokratin i Egypten men också kanske Tunisien och Palestina. Med kvalitativt fotografi och med välskrivna text