TEMPO YOUTH – dokumentära visningar och workshops för unga i förorten

Stipendiat
Tempo Doumentärfestival Agneta Mogren

Stipendiebelopp
75000 kr

Sammanfattning

Syftet är att bryta etnisk och/eller social segregation genom att barn/unga möts kring en dokumentär skildring och själva skapar sina egna bilder av verkligheten. Målet är att ta fram andra berättelser av unga från främst förorten.Vi vill genom projektet uppmuntra och stimulera barn och ungas engagemang och aktiva deltagande i samhällslivet, speciellt de som annars sällan deltar i samhälls- och kulturlivet. Kameran blir ett viktigt redskap som demokratiprojekt.

Projektbeskrivning

Tempo Dokumentärfestival, Sveriges största dokumentärfestival, utvidgar sin barn – och ungdomsverksamhet med workshops med fokus på berättande och eget skapande, för unga i Stockholms förorter. Projektet arrangeras i samarbete med Fanzingo, Film Stockholm/Filmbasen och Stadsteatern i Skärholmen med stöd av Olof Palmes minnesfond.

Syftet är att bryta etnisk och/eller social segregation genom att barn/unga med olika bakgrund möts kring en dokumentär skildring och själva deltar i att skapa sina egna bilder av verkligheten. Vi vill genom projektet uppmuntra och stimulera barn och ungas engagemang och aktiva deltagande i samhällslivet, speciellt de som annars sällan deltar i samhälls- och kulturlivet. Detta genom att erbjuda starka filmupplevelser, diskussioner, och workshops som leder till skapandet av egna dokumentärer. Att själv få berätta sin historia och presentera den för andra är viktigt både för att synliggöra sig själv och den egna vardagen. Vi kommer bland annat att arbeta med ungdomsråden i Stockholm och ge dem möjlighet att använda kameran som demokratiprojekt.

Utifrån detta projekt ska en metod tas fram som sedan ska kunna användas på fritidsgårdar för fortsatt filmarbete.

Upplägg
Under projektet kommer grupper med ungdomar att göra totalt fyra kortdokumentärer á ca 5 minuter. Varje grupp har en ung dokumentärfilmare från Filmbasen som handleder dem från idé till slutprodukt. Processen startar med att filmpedagogerna/workshopledarna lär ut grunderna i dokumentärfilm till ungdomarna och sätter igång en kreativ process under en helg. Gruppen kommer att träffas 5 heldagar under projektets gång under ca en månads tid. Utöver detta kommer inspelningen av själva filmen samt klippdagar tillsammans med handledarna.

Meningen med att deltagarna själva gör filmerna är att de utifrån sina egna erfarenheter, tankar och känslor ger en bild av ett tema som gemensamt sätts för workshopen. Projektets syfte är att de unga deltagarna efter process med mindre handledning från fritidspedagoger i stadsdelen ska kunna fortsätta filma på egen hand.

Projektet avslutas med en premiärkväll då alla filmer kommer att visas under Tempofestivalen den 8-13 mars 2011 för filmarnas vänner, inbjudna gäster, press och allmänhet. Efter att projektet är klart tillverkas en DVD av alla filmer av Fanzingo. Alla deltagare får varsin kopia av DVD:n.

Projektet utvärderas under våren 2011, och utvidgas förhoppningsvis under 2012.

Stockholm 101208

Agneta Mogren, projektledare/festivalchef Tempo Dokumentärfestival
Tel 08 545 103 33 eller 0733 30 14 56
e-post agneta.mogren@tempofestival.se

Slutrapport

Tempo Dokumentärfestival har initierat Skärholmen Doc – workshops med fokus på berättande och eget skapande, för unga längs med röda tunnelbanelinjen med bas i Skärholmen. Projektet arrangeras i samarbete med Fanzingo, Film Stockholm/Filmbasen, Stadsteatern i Skärholmen, Stadsdelsförvaltningen i Skärholmen och med stöd av Olof Palmes minnesfond.I projektet gjorde tjugo ungdomar fyra dokumentärfilmer utifrån sina personliga berättelser och intressen. Projektet utforskade dokumentärfilmen som verktyg i det lokala demokratiarbetet. Deltagarna rekryterades på fritidsgårdar i Skärholmen och projektet inleddes med intensiva workshops. Aktiva handledare i projektet var unga talangfulla dokumentärfilmare knutna till Filmbasen. Ungdomarna tog sig an projektet med ett stort engagemang, likaså fritidspersonalen på fritidsgårdarna. En grupp valde att göra en film om sin ilska mot polisen. När de genomfört filmen hade alla ungdomar ändrat åsikt och ville nu bli poliser.De färdiga filmerna visades på Tempo Dokumentärfestival torsdag den 10 mars på Bio Rio.Filmerna som producerades var:
Farbror blå, vem då?Kärlek enligt SkärholmenChanged manDen sena diagnosen Visningen på Bio Rio var fylld av positiv energi och ungdomarna i publiken ropade och applåderade när filmerna visades. Ungdomarna fick fylla en hel biosalong med sina kompisar och visa upp filmerna de själva gjort. Att presentera det de gjort var ett viktigt led i processen, som kan stärka ungdomarnas självförtroende och känsla av självförverkligande.”Det var helt fantastiskt att det var så många ungdomar och så mycket fnitter i salongen, jag upplevde att de var väldigt stolta över sina filmer.” sa Sofi Lagergren, programchef på Tempo Dokumentärfestival om visningen av Skärholmen Doc under festivalen.Efter visningen fick publiken rösta fram vilken film som de tyckte var bäst och vinnaren fick Publikpriset. Filmerna visades på Tempo Dokumentärfestival den 10 mars, under Rinkebys demokratidag den 12 mars samt i Skärholmen den 18 mars. Dokumentärprojektet Skärholmen Doc har uppmärksammats av media, både tidningen Södra sidan och Sveriges Radio P4. Tempos arbete med Skärholmen Doc-projektet breddar utrymmet för ungdomar med olika bakgrund att göra sina röster hörda genom att visa sin bild av samhället genom filmmediet. Ungdomarna utformade sina egna manus till kortfilmerna, filmade och redigerade med hjälp av en ung filmare från Filmbasen som handledare. Ett av målen var att ge ungdomarna en känsla av gemenskap med verksamma filmare samt inblick i filmbranschen. Detta lustfyllda arbete gav många skratt och vi tror att ungdomarna fick ökat självförtroende genom att få skapa och genomföra ett projekt från början till slut. De fick samarbeta på ett sätt som handlar om att alla gör sin del och det finns olika uppgifter som man kan utföra på olika sätt. Det handlar inte om att man ska vara exakt likadan som de andra för att passa in i gruppens dynamik. Genom att förhöja känslan av samarbete och att genomföra projektet tillsammans på lika villkor gavs var och en chans att vara stolt över sitt arbete och deltagande. Att få inblickar i olika världar som t ex polisens, ger ökad förståelse för båda parter.Samarbetspartners:Projektet arrangerades i samarbete med Fanzingo, Film Stockholm/Filmbasen och Stadsteatern i Skärholmen, Stadsdelsförvaltningen i Skärholmen och med stöd av Olof Palmes minnesfond.Fanzingo har utformat och hållit i workshopsdelen med ungdomarna. Film Stockholm/Filmbasen, Stadsteatern i Skärholmen har tillsammans med Tempo drivit projektet, och arrangerat visningarna.Samarbetet med de olika parterna har gått mycket bra och alla vill fortsätta och utvidga projektet. Ett stort intresse finns på fritidsgårdarna bl a Andra hemmet I Skärholmen att fler ungdomar ska få göra film, men teknik saknas. Fredrik Nordbladh på Film Stockholm/Filmbasen och Carolina Frände på Stadsteatern i Skärholmen ska nu presentera projektet för Stockholms kulturförvaltning för att få stöd för en fortsättning. Tempo kommer att fortsätta att arbeta med projektet samt liknande i samma anda.Agneta MogrenProjektledare/festivalchef Tempo Dokumentärfestival
Tel 08 545 103 33 eller 0733 30 14 56
E-post agneta.mogren@tempofestival.se

Uppdatering

Tempo Dokumentärfestival har initierat workshops med fokus på berättande och eget skapande (tidigare kallat Tempo Youth), för unga längs med röda tunnelbanelinjen med bas i Skärholmen. Projektet arrangeras i samarbete med Fanzingo, Film Stockholm/Filmbasen, Stadsteatern i Skärholmen och med stöd av Olof Palmes minnesfond.

Processen har gått över förväntan, och en rad ungdomar har medverkat på workshops ledda av unga filmare från Fanzingo. Inledningsvis var det en inspirationsdag med filmvisningar, där många mötte dokumentärfilm för första gången. Och blev glatt överraskade!

Workshopen fortsatte med grenomgång av dokumentärfilmens dramaturgi, och idéutvecklingen kring filmidéer kring deltagarnas egna berättelser.

Workshop nr 2 bestod av kamera- och ljudövningar. Deltagarna filmade kortare övningar i team och övade sig på att gestalta i dokumentärt format. Genomgång av övningarna och feedback.

Därefter individuell coachning, projektplanering och planering av inspelningsscheman.

Teknik: Deltagarna lånar kameror av Film Stockholm under inspelningsperioden.

Klippning: Detta görs av deltagarna själva med hjälp av handledaren i programmet

Imovie på datorer som lånas ut av Film Stockholm. Detta sker under totalt 2 dagar varav minst en är tillsammans med handledaren.

Handledaren ger varje grupp stöd under inspelningsprocessen genom att planera inspelningstillfällena, agera teknisk support och bistå med dramaturgiska tips utifrån dennes erfarenheter. Filmerna spelas in under 3- 4 dagar.

De 4 filmprojekten är;
Farbror blå, vem då?
Kärlek enligt Skärholmen
Changed man
Den sena diagnosen

Premiär är den 10 mars på biograf Rio på Tempo Dokumentärfestival.

Filmerna har också blivit inbjudna att visas under Rinkebys demokratidag den 12 mars samt i Skärholmen den 18 mars.

Stockholm 110212

Agneta Mogren, projektledare/festivalchef Tempo Dokumentärfestival

Tel 08 545 103 33 eller 0733 30 14 56, e-post agneta.mogren@tempofestival.se