Sveriges Förenade HBTQ-studenter

Stipendiat
Sveriges Förenade HBTQ-studenter (SFQ), Camilla Nylundh

Stipendiebelopp
53000 kr

Sammanfattning

Projektet Students’ Perspective on European Politics and LGBT Rights syftar till att motivera och uppmuntra unga människor att tillsammans arbeta för ett jämlikare Europa där allas rättigheter respekteras.

Projektbeskrivning

Ett Europa för alla – Queer it up!
Höjdpunkten i det årslånga projektet Students’ Perspective on European Politics and LGBT Rights närmar sig med storsteg, den 5-7 december är det dags för slutkonferensen Queer it up!
Sveriges Förenade HBTQ-studenter (SFQ), Utrikespolitiska Förbundet Sverige (UFS), Campaign Against Homophobia (KPH) och Mikuszewo från Polen, samt ACCEPT och GRADO från Rumänien har under ett år arbetat med att syna Europeisk Politik i sömmarna. Fokus ligger på situationen för homo – och bisexuella samt transpersoner och hur vi som unga aktivister kan arbeta för att skapa ett fredligt Europa där allas rättigheter respekteras.
Queer it up! Kommer att äga rum i Stockholmsområdet och konferensen är öppen för allmänheten. Den finansieras av EU:s program Youth in Action samt Olof Palmes minnesfond.

För mer information: Monika Grzywnowicz
Projektledare – Students’ Perspective on European Politics and LGBT Rights
E-post: monika@hbtqstudenterna.se
telefon: 0768956168

Slutrapport

Den 9-11 januari 2009 ägde Queer it up, Europe! rum på Stockholms universitet. Det var tre dagar fyllda med föreläsningar, diskussioner och samtal mellan ungdomar från Sverige, Polen och Rumänien. Inbjudan föreläsare var bland andra representanter från Turkiska Ungdomsförbundet, Association of Nordic LGBTQ Student Organizations, RFSL, RFSL Ungdom, LSU och DO.

Partnerorganisationer var förutom SFQ, Utrikespolitiska Förbundet Sverige (UFS), Campaign Against Homophobia (KPH), Mikuszewo, ACCEPT och GRADO. Överlag är vi väldigt nöjda med samarbetet även om det såklart är svårare när information går via e-post på engelska, ett språk som ingen av partnerorganisationerna har som modersmål. Medfinansiering kom från EU-programmet Youth in action 1.3.

Projektets huvudsyfte har hela tiden varit att lära, uppmuntra och inspirera unga människor hur de kan påverka europeisk politik och arbeta för ett jämlikare Europa. Det har också handlat om att ungdomar från olika länder själva ska få möjlighet att sätta dagordningen och få modet att bedriva politik. En av de sakerna som vi är mest stolta över med konferensen är därför att en stor del av deltagarna också var del av programpunkterna på olika sätt. Några modererade eller satt i paneler under panelsamtal, andra höll i workshops eller föreläste själva om sina erfarenheter. För många av ungdomarna kändes detta till en början otänkbart, men efter en del uppmuntran så var alla glada över att ha fått möjligheten att göra sin röst hörd och över erfarenheten av att få ta plats. Ska vi välja en förväntan som verkligen infriats blir det detta, att ungdomarna själva fick göra sina röster hörda.

Vi var också väldigt glada att vi lyckades få Marzanna Pogorzelska att delta under konferensen. Marzanna arbetar som lärare i polen och vågade trotsa det polska utbildningssystemet, genom att använda det i Polen förbjudna antidiskrimineringsmaterialet Compass. Hennes berättelse fascinerade många och visade på hur oerhört viktigt det är med ett utbildningssystem som främjar förståelse mellan olika grupper.

Queer it up, Europe! väckte många tankar och idéer om hur det går att använda erfarenheter från internationell aktivism på lokal nivå. Bland annat berättade representanter från SFQ:s lokalavdelning i Umeå om hur de efter projektets resa till Bukarest Pride, arrangerat både fotoutställningar, seminarium och en stödspelning hemma i Umeå. Inspirationen om hur man kan arbeta vidare i sitt hemland är en viktig del i det fortsätta arbetet för ett jämlikare Europa.

De polska och rumänska deltagarna blev också inspirerade att ta del av verksamheten inom ANSO, Association of Nordic LGBTQ Student Organizations. En organisation som SFQ har nära samarbete med och som erbjuder många plattformar för möten mellan europeiska ungdomar. Redan nu finns det planer på att SFQ i slutet av 2009 ska arrangera en europeisk konferens om bland annat transfrågor, tillsammans med ANSO.

Uppdatering

Queer it up, Europe! – en konferens om Europeisk politik och HBT-rättigheter

På grund av konferensen krockade med några andra stora events så har Queer it up, Europe! flyttats till 9-11 januari på Stockholms universitet. Förberedelserna är i full gång och redan inbokade gäster är bland andra vår nya super DO Katri Linna, Arash Mokhtari från Quick Response och Amnestys HBT grupp. Både de Polska och Rumänska ambassadörerna i Sverige har också visat intresse av att delta.

Extra kul är det också att Marzanna Pogorzelska har tackat ja till att komma till Stockholm. Pogorzelska arbetar som lärare i Polen och var en av de få som vågade trotsa den polska regeringen och använda det förbjudna antidiskrimineringsmaterialet Compass.

En annan höjdpunkt blir också när polska Monika Grzywnowicz, ordförande för ANSO (Association of Nordic LGBT Student Organizations) föreläser om likheter mellan Island och Färöarna och Polen och Rumänien.

Efter en lite trög start så börjar en projektgrupp med jul-feeling bli väldigt produktiva och helt plötsligt rullar allt på jättebra. En trevlig upplevelse var när facebook gruppen Queer it up, Europe! efter bara ett par dagar hade närmare 80 medlemmar, vilket verkar väldigt lovande inför konferensen! Bli gärna medlem i Facebook gruppen Queer it up, Europe! eller gå in på facebook eventet med samma namn. Löpande information finner ni även på www.hbtqstudenterna.se