Svenska Röda Korset region mitt. 25 000 kronor. Musikal om mänskliga rättigheter för barn åk 3-6

Stipendiat
Svenska Röda Korset region Mitt Linda Wickström

Stipendiebelopp
25000 kr

Sammanfattning

I ett samarbete mellan Svenska Röda Korset region Mitt och teater Amfora i Västerås ska det under året 2009 produceras en musikal för elever i åk 3-6 på temat mänskliga rättigheter (MR). Vårt syfte är att motverka diskriminering, rasism och fördomar genom att sprida kunskap om MR. Röda Korset kommer att ha uppföljande diskussioner om MR i Sverige och världen. Vi hoppas kunna nå ca 1500 elever och även allmänheten.

Projektbeskrivning

Amfora produktion har tillsammans med Röda Korset börjat jobba fram en musikal på temat Mänskliga rättigheter. Musikalen kommer att spelas under en vecka för skolelever och kommer främst att beröra barnkonventionen.

Teatergruppen är en amatörgrupp med barn, ungdomar mellan 12-16 år. Musikalen är i 2 akter med en paus där Röda Korsets utbildare kommer att föra diskussion kring barnkonventionen.

Genom att sprida kunskap om de Mänskliga rättigheterna vill vi motverka rasism, fördomar och ge unga människor redskap att påverka sin egen, andras situation och agera för ett bättre samhälle.

Elever åk 3-6 från Västmanland kommer att ha möjligheten att se föreställningen under en spelvecka i september, en normal spelvecka för Amfora brukar ses av ca 1500 elever.

Vi har nu beviljats medel från Olof Palmes minnesfond för att kunna genomföra projektet. Vi är mycket glada, för nu kan vi fortsätta vårt viktiga arbete med att få ut kunskap om barnens rättigheter. Vi hoppas på att detta ska vara ett led i bekämpningen mot rasism och för allas lika värde.

Kontakt:
Thomas Holmström, flyktingkonsulent Röda Korset Region Mitt
Tel: 021- 83 15 65
thomas.holmstrom@redcross.se

Slutrapport

Detta projekt är ett samarbete mellan Svenska Röda Korset, region Mitt och Amfora produktion, att i Västerås producera en musikal om mänskliga rättigheter riktad till barn och ungdomar i åk 4 – 6.

Skapandet av musikalen gjordes av Andreas Sköld och Anders Berglund tillsammans med ungdomarna som deltog i projektet. Ungdomarna, åldrar 12 – 18 år, valdes ut efter auditions. Förberedelse i 6 månader innan musikalen Förort visades för publik på Culturen i Västerås, 20/11 – 28/11 2009. Totalt genomfördes 13 föreställningar.

Förort består av två fristående berättelser, akt 1 handlar om ett förortsgäng och utanförskap. Akt 2 är en komedi som visar att barn kan göra stor skillnad om de bara arbetar tillsammans. Publiken lämnar salongen med ett leende men fyllda av tankar.

Då musikalen är uppdelad i två skilda teman var det viktigt att fånga upp elevernas känslor i pausen. Detta gjordes genom att frivilliga från Röda Korset hade samtal med varje klass i pausen utifrån några frågor. Både elever och lärare tyckte det var ett bra sätt för att alla sedan skulle kunna njuta av akt två.

Totalt har vi nått 1600 personer, varav 1100 är skolelever och deras lärare. Röda Korset skrev en lärarhandledning som ger råd, tips hur man kan arbeta vidare i klassrummen. Alla lärare som såg Förort fick en lärarhandledning. Alla lärare kommer att kontaktas i januari för att se om de har använt materialet och be om deras synpunkter för att utveckla det ytterligare.

Genomförandet av detta projekt har gått mycket bra. Alla delaktiga har lagt ner otroligt mycket tid och hjärta i detta arbete och ska ha en stor eloge för sitt fantastiska arbete!! Under en föreställning blev halva ensemblen matförgiftad men publiken kunde inte märka detta, men vi som arbetade bakom vet vad som hände i kulisserna!

I foajén hade vi en utställning om alla mänskliga rättigheter samt en fotoutställning om barnsoldater och barn i krig. Dessa starka bilder drog många besökare. Detta gjorde världens orättvisor för barn obehagligt tydliga för alla som såg föreställningarna.

Våra förväntningar på detta projekt har verkligen överträffats på alla sätt. Röda Korset och Amfora produktion vill fortsätta detta samarbete och söker nya medel för en fortsättning. Vi får hela tiden nya förfrågningar från lärare på högstadiet om när nästa föreställning blir.

Utifrån de samtal vi haft i pausen och när vi talat med både lärare, besökare och ungdomar så har vårt budskap nått fram. Deras svar och funderingar visade att de förstod vad de sett och att de fått tankar att gå vidare med hemma. Det viktigaste arbetet har lärarna kvar att fortsätta med i klassrummen. Vi kan bara hoppas det går bra och vi vet mer när vi får in lärarnas kommentarer nästa år.

Andra bidragsgivare till detta projekt är SIDA, Västerås kommun, Västmanlands läns landsting och Röda Korset Västerås.

Vi vill säga ett stort tack för att Ni gav oss bidrag till att genomföra detta projekt som vi tycker har varit helt fantastiskt, både att göra och responsen från de som såg den!!

Åsa Petersson, Thomas Holmström,
Svenska Röda Korset, Region Mitt

Anders Berglund, Andreas Sköld,
Amfora Produktion

***

Är du intresserad av att veta mer eller vill du boka denna föreställning? Kontakta Amfora produktion via www.amforaproduktion.se  eller anders@amforaproduktion.se

Uppdatering

Andreas och Anders har skrivit manus under hösten. I januari hade teatern audition för barn och ungdomar. De olika rollerna tillsattes, deltagarna är mellan 12 och 18 år. Manuset färdigställs tillsammans med barnen/ungdomarna genom repetitionerna. Det är tre grupper, en bara sång och två sång och dans, så det blir två teatrar i en. Repetitionerna sker i Bildas lokaler. Hittills har de övat 20 gånger. Repetitionerna går bra, deltagarna är mycket aktiva och duktiga.
Lärarhandledningen har påbörjats av en praktikant och kommer färdigställas när manus är klart i oktober. Smakprov ur teatern gavs till anställda på RK i Uppsala 2 juni under stort jubel! Biljetterna är släppta och nu tar teatern sommarlov till augusti.

Teatern har inbjudits till Örebro i november att delta på tolerans-veckan, ej helt klart än.

Vi måste förlänga projektet till årsskiftet då teatern är klar att visas i november istället.

Svenska Röda Korset
Region Mitt