Svenska Kyrkans Unga, Nacka. 50 000 kronor. Nacka församlings Burmaprojekt 2010

Stipendiat
Svenska kyrkans Unga, Nacka församling Jerker Alf

Stipendiebelopp
50000 kr

Sammanfattning

Genom det kyrkliga nätverket finns unika möjligheter till utbyten med människor i Burma, ett land plågat av militärdiktatur och etniska konflikter. Vi vill fördjupa det samarbete som redan inletts av Nacka församling och Svenska kyrkan med kristna studentrörelsen samt andra relevanta organisationer. Vi lär om hur unga burmeser i en kontext av fattigdom och politiskt förtryck kan leva och verka. Genom workshops och samtal delar vi med oss av våra erfarenheter från en västerländsk demokrati.

Projektbeskrivning

10 personer från Nacka församling i åldern 18-20 år och två anställda kommer att göra en resa till Burma under två veckor i augusti 2010. Gruppen förbereder sig genom studier, söker bidrag och samlar in pengar genom försäljning. Vi träffar organisationer i Burma som arbetar med utbildning, sjukvård, och freds- och försoningsfrågor. Vi möter ungdomar och vuxna för samtal, workshops och utbyten. Resan och projektet är en fortsättning på den resa som en grupp från Nacka och en från Värmdö församling gjorde under 2008 och 2009. Efter hemkomst kommer vi att bl a erbjuda föreläsningar till skolor och församlingar. Vidare vill vi få till stånd ett konkret utbyte där burmesiska studenter bjuds in till Sverige/Europa. Den burmesiska regimen har utlyst allmänna val under hösten men hittills tyder inga tecken på att dessa kommer att leda till en positiv förändring av den politiska situationen. Behovet av stöd från omvärlden är större än någonsin för Burmas 56 miljoner invånare.

Kontaktperson för projektet är Jerker Alf, präst och samordnare för Svenska kyrkans Burmanätverk, Jerker.Alf@svenskakyrkan.se eller 070-2328447.

Slutrapport

Kort beskrivning av projektet

Nu äär det ett knappt åår sedan Värmdö församlings Burmagrupp åkte till Burma. Projektet påågick under större delen av 2009 och första halvåret 2010. Inför resan förberedde vi oss genom att informera om resan i församlingen, genom att lära oss mer om situationen i Burma och tjäna ihop pengar. Under vår resa i Burma var vår värd Student Christian Movement , SCM, och genom dem fick vi möjlighet att både träffa studenter och resa i landet, till både byar och städer. Beöök i byar i Irrawaddydeltat som drabbats av cyklonen Nargis 2008, och möte med studenter i Rangoon och Mandalay fördjupade vår förståelse av hur militäärregimen begränsar människors vardag.

Efter resan pågick projektet under första halvååret 2010, framför allt genom att gruppen berättade om resan. 17 februari berättade vi om resan i församlingshemmet, och vi har också varit i gymnasieskolor och berättat om resan och om situationen i Burma. Projektet har också fortsatt genom det nätverk vi har med Nacka församling som vid ett par tillfällen har arrangerat resor till Burma.

Beskrivning hur projektet gåått, samarbetspartners och bidragsgivare

Även om projektet är avslutat finns engagemanget för Burma kvar i församlingen, å också nätverket med Nacka församlings Burmagrupp. Inför Nacka församlings resa i augusti i år samlade vi vid ett flertal tillfällen in kollekter föör att de skulle kunna bidra till utbildningsprojekt påå Myanmar Institute of Theology, MIT. Genom det engagemanget hoppas vi både kunna bidra konkret i Burma, samtidigt som vi lyfter frågan om engagemang på hemmaplan. Det ger oss ocksåå ööjlighet att utifrån egen erfarenhet berätta om situationen i Burma.

Något konkret som har hänt i församlingen efter resan är att våår Svenska kyrkans unga-föörening har bildat en 18+grupp där måånga av de som åkte till Burma ingåår. Genom den gruppen fortsätter engagemanget för Burma. Två av de unga vuxna som deltog i resan har också börjat undersöka möjligheten att resa tillbaka till Burma för volontärarbete.

Bidrag till internationell förståelse, antirasistiskt arbete och gemensam säkerhet för fred

Resan var en otrolig ögonöppnare för de som var med. Resan var otroligt givande för samtliga, och också svår. Att med egna ögon få se enorm fattigdom och hur folk förtrycks av en diktatur väckte blandade käänslor i gruppen. Det gjorde oss medvetna hur privilegierade vi äär och det vääckte fråågan vad vi kan göra för att påverka människors livtill det bättre. Genom vår resa tror vi att vi har bidragit till internationell förstååelse dels i de sammanhang påå hemmaplan där vi berättar om resan och om Burma, dels i de möten med människor vi hade i Burma. Vi tror också att det bidrar till antirasistiskt arbete genom att engagemanget innan, under och efter resan visar på vår övertygelse att försöka påverka människors liv till det bättre genom att ta del av deras vardag, oavsett om det är i Sverige eller långt bort. Resan öppnade våra ögon för att det inte är en självklarhet att växa upp i fred, att kunna vara öppen med politiska och religiösa åsikter. Resan stärkte oss i vår övertygelse att man kan göra skillnad i det lilla. Även om det naturligtvis måste till politiska beslut och internationella påtryckningar för att situationen i Burma skall ändras, tror vi ändå att det medmänskliga engagemanget är nog viktigt.

Vår resa bidrog både till att fler människor hemma lärde sig mer om Burma, och att de vi mötte i Burma vet att folk utanför Burma känner till deras situation. Även om det är en insats i det lilla, kan det vara nog så viktigt för att få människor att känna hopp i en svår livssituation.

Vårt Burmaprojekt möjliggjordes tacka vare stipendiet från Olof Palmes minnesfond samt ett stipendium från Lunds missionssällskap.

2010-12-06