Svärdsjöskolan, Svärdsjö. Svärdsjöskolans Polen-resa för att främja fred och antirasism, 60 000 kronor

Stipendiat
Svärdsjöskolan, Lena Dahlstrand

Stipendiebelopp
60000 kr

Sammanfattning

Skolan genomför ett projekt mot främlingsfientlighet, rasism och för demokrati och reser därför till förintelselägret Auschwitz, Polen. Målet är att ungdomarna utvecklar insikt i att man aktivt måste verka för att bekämpa rasistiska och främlingsfientliga tendenser i samhället. Att läsa om konflikter i teorin är en sak, att uppleva på plats och se med egna ögon är något helt annat. Det är dessutom utvecklande att möta människor med ett annat språk och kultur.

Projektbeskrivning

Stipendium från Olof Palmes minnesfond till svärdsjöelever

Svärdsjöeleverna födda 1999 fick ett glädjande besked förra veckan: Deras kommande resa till Polen får stor ekonomisk hjälp av Olof Palmes minnesfond. Elevernas polenresa, som ska gå av stapeln i oktober när de går i nian, har tilldelats
60 000 kr.

Sedan 1995 har elever och personal från Svärdsjöskolan rest på studieresor till Krakow och koncentrationslägren Auschwitz/Birkenau. Huvudsyftet med resorna är att utbilda och informera för att motverka främlingfientliga tendenser.
I samband med att man besöker historiska platser gör man kopplingen till samhället idag och diskuterar mänskliga rättigheter. Det som skedde under Förintelsen får inte ske igen och genom resorna kan elevernas omvärldskunskap öka. ”Att se med egna ögon” är och har varit ledord för resorna genom åren. Kopplingar kan lätt göras till flera skolämnen t ex historia, geografi, samhällskunskap och religion. Väl på plats i Polen får eleverna praktisera sin engelska och vid redovisningar och rapporter tillbaka i Sverige kommer svenskämnet in. Resan har också kulturella aspekter då man får se lite av värlsdarvsstaden Krakow med intressanta omgivningar (Saltgruvan, Schindlers fabrik som idag är ett militärhistoriskt museum, det judiska ghettot, området kring Wavel, Krakows torg) samt veta lite om levnadssätt och samhällsskick i Polen och få prova på det polska köket.

Eleverna födda 1999 kommer att resa redan i oktober 2014, man reser med flyg och anslutningståg i Sverige, -buss i Polen, och är borta fem dagar.  Tidigare resor har oftast ägt rum i maj. Den valda tidpunkten har flera syften: Rent praktiskt är det nationella ämnesprov i flera ämnen under vårterminen vilket tar mycket tid, dels kommer man att ha längre tid på sig att efterarbeta  reseupplevelserna när resan går i oktober. Efterarbetet kommer att bestå av redovisningar, bildarbete samt skriftliga rapporter och vara ämnesövergripande. Den ökade sammanhållning som en resa ger kan dessutom åtnjutas längre när resan sker på höstterminen.

Förutom stipendiet från Olof Palmes minnesfond finansieras resan av eleverna som arbetar ihop pengar under ledning av en grupp föräldrar. Eleverna har jobbat stenhårt med julmarknad, musikcaféer, och försäljning av allt mellan himmel och jord: kakor, cerat, sängkläder, toalettpapper, lax, äppelmos och underkläder för att nämna något. Till sommaren tar eleverna gärna åt sig enklare jobb som gräsklippning för att finansiera återstoden av resekostnaden.

Här följer några kommentarer från glada, tacksamma och ganska förvånade elever och lärare som fått veta att de just har fått tillskott på 60 000 kr i reskassan:

Jonathan Skoogh, elev i 8C: -Processen att få ihop alla pengar går fortare och man blir mer motiverad.

Henrik Strömqvist, SO-lärare: -Fantastiskt! Jätteroligt!

Emma Björkman och Jacob Johansson, elever i 8A: -Bra! Vad snällt att de vill hjälpa oss!

Lisa Björk, elev i 8B: -Det är skönt att få hjälp, en lättnad, nu är vi säkra på att vi kan komma iväg.

Skrivet av Lena Dahlstrand, handledare och lärare i språk