Sundbybergs folkhögskola – Romska museet i Auschwitz

Stipendiat
Sundbybergs folkhögskola Mona Danielsson

Stipendiebelopp
50000 kr

Sammanfattning

Vid Sundbybergs folkhögskola pågår en utbildning för romer. Denna utbildning är på 1, 5 år. Deltagarna utbildar sig till Barn- och ungdomsledare. I deras arbete med ungdomar kommer den historiska kunskapen om den antirasism som funnits gentemot romer och andra grupper under 2:a världskriget att vara en värdefull kunskap.

De som går utbildningen är unga romer med ett intresse för sin historia och med en önskan om att lära sig mer om sin historia och hur det har sett ut under århundraden.

Projektbeskrivning

Den romska Barn- och Ungdomsledarutbildningen vid Sundbybergs folkhögskola har tilldelats stipendium ur Olof Palmes minnesfond!

Stipendiet möjliggör för de studerande att göra en resa till Krakow i Polen och där besöka det judiska kvarteret samt att genomföra ett besök i Auschwitz, främst det romska museet, men även förintelselägret i sin helhet. Målet med denna resa är att förstå och se vad som hänt historiskt och att kunna se vad som händer idag mot många folkgrupper i världen i form av utrensningar och förföljelser.

De studerande kommer att dokumentera sin resa med bilder för att under våren 2011 på sina praktikplatser hålla föredrag om sina upplevelser och på detta sätt skapa ett intresse hos dagens ungdomar om rasism och antiziganism.

Att på detta sätt få möjlighet att studera romers och judars öde under 2:a världskriget är mycket värdefullt för de studerande och detta kommer att skapa en inblick i det som skedde i Europa under denna tid och denna kunskap kommer sedan att förmedlas vidare.

För mer information kontakta:

Mona Danielsson
Sundbybergs folkhögskola
Telefon 070 753 36 30
Mail d.mona@comhem.se

Slutrapport

Den 5 april åkte vår grupp med Ryan air till Krakow. Vi anlände till vårt hotell sen eftermiddag den första dagen, så vi kunde alltså inte vare sig besöka synagoga eller Auschwitz. Vi gjorde dock en orienteringstur i det judiska kvarteret med många minnesmonument från tiden innan andra världskriget.

Dagen nr 2 väntade en minibuss med guide utanför hotellet. Vid niotiden på morgonen började resan mot Auschwitz och guiden informerade oss om dagens program. När vi anlände till Auschwitz samlades vi utanför entrén och hade en gemensam bönestund. Alla var lite spända inför vad vi skulle få uppleva. En stor del utav vårt folk förlorade sitt liv just där i gaskamrarna.  Sedan började guidningen med en kort film om vad som hade skett i Auschwitz och Birkenau.  Vid entrén till Auschwitz under den berömda ”Arbeit macht frie”-portalen fortsatte guiden att berätta.

Som de flesta känner till var denna portal under en längre tid försvunnen. Den återhittades så småningom och tjuven fick sitt straff.

Guiden delade ut trådlösa hörsnäckor till gruppen. Det gjorde det möjligt att studera omgivningen samtidigt som vi lyssnade till informationen.

Guiden berättade allmänt om Auschwitz huvudbyggnader, som användes som vapenförråd innan det blev en del av lägret. Runt Auschwitz löpte ett långt högt taggtrådsstängsel som under lägertiden var elektrifierat.

Det första monumentet som vi mötte var ett fotografi av camporkestern, fångar som var musiker och vars uppgift var att få lägerfångarna att gå i takt så de var lättare att räkna.

Lägret öppnades oktober 1941 och var avsett för ryska krigsfångar. Krigsfångar hölls främst som arbetskraft. Många dog av hunger, slavarbete, och av SS:s brutalitet

Vår första anhalt var det romska museet. Där beskrevs romernas situation i Tyskland innan världskriget. Många romer levde som de flesta andra i Tyskland. Under kriget var många romer soldater och officerare i den tyska armen. Samtidigt fanns det många som var utstötta och fick leva på resande fot. Under 30-talet började man förfölja romer, alltså långt före pogromen av judar. På väggen i museet fanns det minnestavlor med namn på de romer som mördats i lägret. Många utav oss kände igen våra familjenamn. Det var en väldigt omskakande upplevelse

I ett annat hus visade guiden vad nazisterna gjorde med mördades kläder, glasögon, väskor, skor och hår. Vi såg högar med barnskor och proteser. Håret användes till att göra tyg och av människoskinn gjordes lampskärmar. I en monter visades tomma cyklonburkar, vars innehåll hade används för att gasa ihjäl fångarna. Nazisterna på lägret var stolta och sa: vi kan göra allt av ingenting. Ingenting var lika med människor som inte var arier.

Därefter promenerade vi till blocket som var ett fängelse. Guiden visade oss rum som var enbart för soldaterna och rum där de hade fångarna innan de dödades. Våningen nedanför var väldigt isolerad och dyster. Den bestod av massa celler och fyra isoleringsceller. Isoleringscellerna var en kvm stora och det skulle rymmas fyra fångar därinne. Fångarna fick tillbringa nätterna i de cellerna ståendes. Därefter slängdes dem ut i arbete och fick arbeta i samma takt som de andra fångarna. Tyvärr fattas det bilder på vissa saker på grund av att det var förbjudet och fotografera på vissa ställen. Ett annat sätt att plåga fångarna var att fösa in upp till trettio fångar i en liten cell, som var isolerad. Det vill säga det fanns inte någon ventilation. På morgonen var de flesta döda och de som inte hade dött fick gå till arbetet.

Vi gick vidare till avrättnings plats. Det vi fick se där var två höga stolpar som människor blev fastbundna till med sina händer. Fångarna skulle få stå där i en timma. Men et krav var att d skulle hålla sig vakna under den tiden. De flesta klarade inte av det på grund av smärtan så de svimmade av. Då räknade soldaterna om tiden. På samma plats fanns det en avrättnings vägg där fångar blev nedskjutna till döds.

Sista anhalten i Auschwitz var gaskammaren. Det var väldigt känslomässigt laddat för att man visste att där gasades ihjäl tusentals människor.

När vi kom in var det väldigt mörkt, dystert och luften var svår att andas. Platsen kändes väldigt skrämmande för man tycks hörde hur människorna ropade efter hjälp. Vi märkte att Det var rivmärken på väggarna efter att de försökte ta sig ut i panik.

Guiden föreslog att vi skulle ta en matpaus efter Auschwitz men ingen av oss kunde äta.

Birkenau

På väg med bussen till Birkenau var atmosfären lite dämpad men vi var ändå glada. Så fort vi steg av bussen och såg hur stort Birkenau var häpnades hela gruppen. Det var så stort att ögat inte kunde nå slutet. Vi besökte två baracker, varav den ena var en toalett barack och den andra var en sov sal. De hade en tio sekunders regel för toalett baracken. Vare sig man var färdig eller inte fick man gå ut därifrån annars blev man straffad. Inne på sov salarna stod det ungefär 60-70 våningssängar som 200-300 personer fick dela på. Barackerna var till en början häststallar. Varje barack hade sin kol tilldelning men det räckte inte på grund av barackerna inte hade någon isolering alls. Långt in på områden där avdelning som var avsett för romer. Romerna fick fördelar än andra som att leva med familjen jämfört med andra fångar. Det var för att när det kom besökare till lägret på att nazisterna inte var så grymma som det sades. Detta pågick till den 3:de augusti 1943 då samtliga romer gasades ihjäl. Det var emotionellt oerhört plågsamt för oss. För att en stor del av våra släktingar förlorade sitt liv.

Den tredje dagen gick vi till de judiska kvarteren och besökte det judiska museet. Vår lärare skrev i en gästbok där. Sedan åkte vi till flygplatsen och tillbaka till Stockholm igen. När vi landade var det mycket skakigt för det var full storm då.

Projektets upplägg

Innan resan läste vi in fakta om andra världskriget och speciellt om hur Auschwitz- Birkenau projekterades. Vi såg just dessa förintelseläger som en symbol för den ondska som människan kan skapa. Vi hade en idé om att vi skulle få en ökad förståelse för krigets händelser och speciellt för vad som hände i förintelselägren. Men efter att med egna ögon ha sett bevisen för denna otroliga grymhet och ondska har förvirringen ökat. Vår folkgrupp är ännu idag utsatt för förföljelse och rasism och ännu idag förnekar många förintelsen. På samma sätt vill många inte se att vi romer är utsatta. Ett resultat av vår resa är att vi är än mer övertygade om hur viktigt det är att för majoritetssamhället berätta om vilka vi är och om vår historia. Ett led i detta arbete är att på våra respektive praktikplatser redogöra för resan och också fortsätta att stolt stå för det som är vår kultur och vårt arv. Ett samhälle som Sveriges måste ha plats för olika kulturer med möjlighet till möten där vi kan lära oss av varandra.

När vi kom hem så kändes det viktig att berätta det här för nära o kära och framför allt på våra praktikplatser. När vi redovisade på praktiken så fick vi starka känslomässiga reaktion  bland annat så fanns det på en praktik plats en jude som besökte koncentrationslägret vid 14års åldern och vår berättelse gav den här personen tillbakablickar på hur det var och det gav en negativ effekt nedstämdhet och samtidigt  väckte det aggression mot Hitler tyskland och mot rasism.

Många ungdomar visste bara lite om vad som hände under Hitler tiden så när vi berättade så väcktes ett stort intresse. Nu fick de en ny syn på det hela. Vi visade bilder som vi hade tagit  i Auschwitz och Birkenau. Vi förstod hur viktigt det var att den som berättar har egna upplevelser att bygga på.

Uppdatering

Arbetet med resan till Krakow och Auschwitz har fortskridit med vissa problem. De studerande har ont om tid genom att de under tre dagar per vecka är ute på praktikplatser som har anknytning till deras utbildning. På de två dagar som de har teori har de förutom arbetet med resan även viktiga ämnen som ingår i utbildningen och som är en förutsättning att de ska bli kompetenta barn och – ungdomsledare.

Fram tills nu har de tagit fram fakta kring staden Krakow, främst det judiska kvarteret, och där bestämt vad de ska besöka för att försöka få en bild av situationen som judarna befann sig i under 2:a världskriget. Beslutet av vad de ska koncentrera sig på framgår av programmet nedan.

Vad gäller Auschwitz och besöket på det romska museet har det varit vissa problem med att hitta lämplig tolk, nu har det löst sig och guidningen kommer att innefatta Auschwitzmuseet som helhet och block 13, romska museet, som den största delen, även Birkenaus ”zigeunerlager”, kommer att ingå i guidningen.

När allt var bokat och klart med flyg, hotell och bussar, guider och programmet för dagarna godkänts av alla som skulle resa, ändrade flygbolaget tiderna för flyget, vilket har skapat ytterligare arbete för att boka om hotell, buss och guide!

Just nu pågår träning av fotografering med systemkamera, de flesta av deltagarna är vana att använda sina mobiler men några ”hederliga” kameror ska vara med på resan. Även visst arbete med hur en bildtext kan vara, samt vad ska man berätta på de olika praktikplatser som de har, med tanke på skillnaden i barnens och ungdomarnas ålder.

Program

5 april
Avresa
Besök i den judiska delen i Krakow. Gettot, judiska begravningsplatsen, allmän rundvandring för att finna fotoobjekt som ska beskriva den judiska stadsdelen.

6 april

Avresa till Auschwitz för en sex timmars lång guidning, därefter gemensam kväll i Krakow för att samtala om upplevelserna.

7 april

Judiska museet och judiska synagogan
Hemresa

Utförligare program kommer med den sista rapporten!

Mona Danielsson
Sundbybergs folkhögskola