Stockholm Model United Nations – SMUN, Stockholm.

Stipendiat
Stockholm Model United Nations - SMUN Sara Bondesson

Stipendiebelopp
28500 kr

Sammanfattning

SMUN är en internationell konferens för studenter där vi anordnar simulationer av arbetet i olika FN-organ. Studenterna ges tillfälle att i praktiken finna lösningar på världssamfundets utmaningar. Våra internationella organisationer behöver sinnrika fredsagenter som sätter mänskliga rättigheter, fred och utveckling högt. SMUN utbildar morgondagens makthavare i multilateralt samarbete, vilket går väl i linje med minnesfondens mål att främja arbetet för fredliga sätt att lösa konflikter.

Projektbeskrivning

Stockholm Model United Nations (SMUN) Stockholm Model United Nations (SMUN) är ett ideellt projekt som drivs som ett samarbete mellan studenter från Stockholms universitet och Handelshögskolan i Stockholm.

SMUN genomför varje höst en tre dagar lång scenariobaserad konferens med förhandlingssimuleringar för universitetsstudenter, såväl svenska som internationella. Under dessa konferenser simuleras arbetet inom FN:s Säkerhetsråd och andra internationella organisationer, såsom WTO, Världsbanken och OSCE, där vi tar upp frågeställningar rörande internationell fred och säkerhet. De deltagande studenternas uppgift är att utifrån det land vars politik de representerar diskutera och söka formulera en lösning på problematiken genom att anta en resolution.

Syftet med SMUN är att belysa internationella konflikter och utmaningar och de mekanismer som formar dem. Studenterna ges tillfälle att omsätta teori i praktik och finna möjliga lösningar på världssamfundets dagsaktuella och långsiktiga utmaningar. Ambitionen är att öka den internationella kontaktytan för studenter med intresse för fred, säkerhet och mänskliga rättigheter, med syfte är att förmedla vikten av internationellt samarbete och multilateralism.

Kontaktperson: Sara Bondesson, 0731-531211, sara.bondesson@gmail.com

Uppdatering

2008 års Stockholm Model United Nations-konferens är nu genomförd och projektgruppen arbetar för fullt med att författa den efterföljande rapporten, utvärdera hur arbetet har gått och knyta ihop den ekonomiska säcken. Konferensen var i vårt tycke en ren succé! De 147 delegaterna kom från över 30 olika universitet världen över och representerade nästan 40 olika nationaliteter.  Tillsammans utgjorde delegaterna konferensens tre kommittéer; the Security Council, the Organisation for Security and Co-operation in Europe och Food and Agriculture Organization. Studenterna kom från så vitt skilda länder som Sydkorea, USA, Turkiet, Lettland och Tyskland och möttes och arbetade tillsammans under tre intensiva dagar. Tre olika resolutioner antogs, en för varje kommitté och det arbete som delegaterna tillsammans med ordförande och sekretariatet genomförde var på många sätt en autentisk upplevelse av hur arbetet i det riktiga FN går till. Delegaterna gick in för sitt uppdrag med liv och lust, många hade förberett sig sedan veckor tillbaka och arbetade mycket ambitiöst med att få igenom sina idéer och förslag på lösningar. SMUN premierar delegater som finner innovativa sätt att lösa komplicerade politiska säkerhetsproblem genom samarbete med övriga länder i kommittén och vi hade många duktiga delegater att välja mellan när det kom till de speciella diplom för diplomatisk skicklighet som vi delar ut.  Hans Blix deltog som talare under konferensens öppningsceremoni och hans tal var mycket uppskattat, speciellt av delegationen från Clemson University i South Carolina, USA, trots eller kanske just för att talet innehöll skarp kritik mot Bushadministrationens utrikespolitik. Till vår hjälp hade vi under konferensen ovärderlig assistans från gymnasielever från Viktor Rydbergsgymnasiet och IB School South i Skärholmen, vilket var ett synnerligen lyckat samarbete. De 14 eleverna deltog i det praktiska kringarbetet samt hjälpte till i kommittéerna med att hålla talartider och distribuera dokument. Eleverna genomför själva liknande FN-simuleringar och vi fick tillfälle att besöka Viktor Rydberggymnasiet under deras egen konferens som de genomförde med bravur, strax efter att de deltagit i SMUN. Mer utförlig information om projektet kommer att finnas i den rapport vi nu håller på att sätta samman, och Minnesfonden kommer att få ett exemplar av denna så snart den är färdig.

Stockholm Model United Nations – SMUN
Kontaktperson: Sara Bondesson sara.bondesson@gmail.com
Hemsida: http://www.smun.se/