S:t Eskils gymnasium, Eskilstuna. Genus och miljö – Sverige och Gambia: ett internationellt utbyte

Stipendiat
S:t Eskils gymnasium Johan Ahlqvist

Stipendiebelopp
15000 kr

Sammanfattning

Främja ungdomars förståelse mellan Europa och Afrika, med särskilt perspektiv på miljö- och genusfrågor samt globaliseringens effekter på våra båda kontinenter. Vi är angelägna att det ska vara ett projekt med långsiktig kontinuitet. Vi syftar till ett utbyte där elever och personal från Gambia även ska besöka S:t Eskil. Vår ansökan avser planeringsarbete tillsammans med Nusrat för att säkerställa långsiktigheten.

Projektbeskrivning

S:t Eskils gymnasium i Eskilstuna har av Olof Palmes minnesfond beviljats Palmestipendiet om 15 000 kr för att fördjupa sitt samarbete med sin vänskola i Gambia, Nusrat Senior Secondary School i Serrekunda.

Projektets syfte är att främja ungdomars förståelse mellan Europa och Afrika, med särskilt perspektiv på miljö- och genusfrågor samt globaliseringens effekter på våra båda kontinenter. I projektet ingår ett utbyte där elever och personal från Gambia även ska besöka S:t Eskil. Genom Palmestipendiet kan elever från S:t Eskils gymnasium under vecka 8 besöka Gambia för att tillsammans med elever från Nusrat planera och genomföra delar av projektet.

Kontaktperson: Johan Ahlqvist, Bitr. rektor S:t Eskils gymnasium.Johan.ahlqvist@eskilstuna.se