Somaliska Freds- och Skiljedomsföreningen, Malmö. Ungdomsutbyte i Somaliland, 30 000 kronor

Stipendiat
Somaliska Freds- och Skiljedomsföreningen Hashim Abdikarem

Stipendiebelopp
30000 kr

Sammanfattning

I det här utbytet kommer fyra svenska ungdomar samt en svensksomalisk ledare i 30-årsåldern att besöka ungdomsföreningen Qaarey Orphanage Center i Hargesia, Somaliland. Under tolv dagar kommer ungdomarna att diskutera fred och konflikt, Somalias historia och främlingsfientlighet med sju ungdomar (19-25 år) i Somaliland, som alla är engagerade i fredsarbete. Efter projektet ska deltagarna sprida kunskap om situationen i Somalia och visa hur ett framgångsrikt fredsarbete kan se ut.

Projektbeskrivning

I augusti 2014 kommer fyra svenska ungdomar samt en svensksomalisk ledare i 30-årsåldern att besöka ungdomsföreningen Qaarey Orphanage Center i Hargesia, Somaliland. Under tolv dagar kommer ungdomarna att diskutera fred och konflikt, Somalias historia och främlingsfientlighet med sju ungdomar i Somaliland, som alla är engagerade i fredsarbete. Under resan ska ungdomarna också samla på berättelser från dagens Somalia.

Efter projektet ska deltagarna sprida kunskap om situationen i Somalia och visa hur ett framgångsrikt fredsarbete kan se ut. Somaliska Freds- och Skiljedomsföreningen hoppas också att utbytet ska leda till ett långsiktigt samarbete med Qaarey Orphanage Center med syfte att skapa bättre förutsättningar för barn som tillhör somaliska minoriteter. Avresa sker den 14:e augusti.