Somali Social Unity Party och Somaliska S-Föreningen i Katrineholm. SSUP’s kongress i Somalia för första gången. 25 000 kronor

Stipendiat
Somali Social Unity Party och Somaliska S-Föreningen i Katrineholm. Yassin Mahi Mallin

Stipendiebelopp
25000 kr

Sammanfattning

Öka kunskaper bland somalier om ett demokratiskt arbetssätt. Stödja demokratiarbete i Somalia. Vi har bildat ett socialdemokratiskt nätverk som kallas Somali Social Unit Party, SSUP. Nätverket har sitt säte i Katrineholm men har som mål att knyta upp somalier från hela världen som stöder Socialdemokratiska idéer och värderingar. SSUP finns även i Somalia. Det långsiktiga huvudmålet är främja och utveckla socialdemokratiskt parti och delta valet 2016 i Somalia.