Socialdemokratiska studentföreningen i Malmö. 35 000 kronor. Makedonien projektet

Stipendiat
Socialdemokratiska studentföreningen i Malmö Ahmed Hassan

Stipendiebelopp
35000 kr

Sammanfattning

Syftet och målet med projektet går hand i hand med vad som kan benämnas som skapandet av internationell förståelse. Vår målsättning med resan till Skopje är att tillsammans med SDYM Socialdemocratic Youth Macedonia, införskaffa samt delge kunskap om politiskt arbete och om de erfarenheter som detta arbete ger. Den kunskap och de erfarenheter som insamlas under denna resa kommer att vara en betydelsefull grund för dels en ökad internationell förståelse samt för att utveckla vår egen organisation

Uppdatering

S-studenter Malmö:s representanter på fem personer landade söndagen den 17 maj i Skopje på flygplatsen Alexander den store. Vi möttes upp av vår kontakt i Makedonien som heter Gordana Gruneska. Eftersom vi landande sent under sondagen så hade vi inga aktiviteter med SDYM när det gäller projektet. Dock hade vi en samling på kvällen där vi fick träffa generalsekreteraren Filip Temelkovski som också är involverad i arbetet kring vår vistelse. Måndagen börjar med att vi åker till Socialdemokraternas huvudkontor i Makedonien, där SDYM:s ordförande och parlamentsledamoten Marinella mötte upp oss. Hon gav en kort introduktion av partiet samt att vi fick en rundvisning av deras huvudbyggnad. Efter rundvisningen och den korta introduktionen av partiet fick vi träffa sekreteraren för internationella frågor. Mötet inleddes med en kort introduktion av landet och situationen när det gäller diverse internationella frågor med koppling till Makedonien. Vi gick även in på en diskussion om Västsahara och situtationen där. Därefter påbörjades en diskussion om Makedonien, dess relationer med grannländerna och hur framtiden ser ut när det gäller Makedoniens inträde i EU. Detta var ett väldigt givande möte där vi fick en bra diskussion och att vi fick många lärdomar.

Vidare besökte vi parlamentet och vice talmannen Janni Makraduli som också är socialdemokrat. Vi hade en bra diskussion med honom om forum och tillvägagångssätt för att få fler studenter och ungdomar engagerade i det politisk arbetet. Senare under måndagen hade en workshop tillsammans med en grupp på 30 unga socialdemokrater från Makedonien. Denna workshop hade temat Studentinflytande. Detta var en väldigt givande diskussion där vi fick information om hur studentinflytandet nästan inte existerade eftersom regeringspartiet i Makedonien enligt deras utsago använder hot och skrämseltaktik för att begränsa deras möjligheter till inflytande. Enligt dem så nekas de tillträde till universitetet och de olika studentboendena. På tisdagen träffade vi till att börja med en lokal socialdemokratisk förening för ungdomar från Skopje centrum. Vi fick av dem en rundvandring i staden samt en hel del information om de olika ställen vi besökte. Senare under dagen hade vi ytterligare en workshop tillsammans med de olika ordförandena från de lokala socialdemokratiska föreningarna. På denna workshopen fortsatte vi diskussionerna kring studentinflytande och hur vi skulle kunna dra nytta av varandras kunskaper och erfarenheter. Kvällen avslutades med en tevlig sammankomst.

Med vänliga hälsningar

S-studenter Malmö