Skönsbergs fritidsgård. 50 000 kronor. Vakna för världen

Stipendiat
Skönsbergs fritidsgård Eric Nilsson

Stipendiebelopp
50000 kr

Sammanfattning

Syftet är att ungdomarna från Sverige och Kenya ska se sin situation klarare och inspireras till att bli ambassadörer som vill förbättra sin egen och sin nations situation.

De flesta ungdomar i Kenyas slum får aldrig möjligheten att gå i skola och har inte en tanke på de möjligheter som finns.

Och fler ungdomar i dagens Svenska samhälle oftare hamnar i utanförskap där de riskerar att i komma snett i livet som ofta leder till kriminalitet, droger och att strunta i skolan som är stora problem.

Projektbeskrivning

Inledning.

Vi är jätte tacksamma för ni valde just oss som stipendiater, vi har hoppat runt och jublat av glädje då vi fick reda på ert beslut.

Som ledare för det här projektet har ni redan bidragit mycket till ungdomars självkänsla genom ert beslut och höjt motovationen hos de ungdomar som skrivit och deltagit i projektet efter som de i stor del har gjort allt själva och med en attityd de inte trott att någon skulle vilja stödja just deras idé.

Så vi vill börja med ett Stort Tack till ER! Sammanfattad projekt beskrivning.

I Vinter kommer många frön att sås i Sundsvalls ungdomarnas hjärtan och hjärnor då 7 ungdomar   från Kenya med hjälp av Olof Palmes Minnesfond kommer för att tillsammans med de Svenska initiativtagande ungdomarna från Skönsbergs fritidsgård besöka skolor och andra fritidsgårdar för att  diskutera om våra olikheter och likhet, vad livet handlar om för oss från olika delar av världen.

Hur bör vi tänka nu då alla avstånd minskat i och med att utvecklingen rusat i full fart framåt.

Ungdomarna i från Kenya har knappt mat för dagen där hemma, de vågar knappt gå utanför dörren efter kl 20:00 i risk att bli rånade eller våldtagna och skulle göra allt för att få gå i skolan samtidigt som allt fler Svenska ungdomar går ut skolan utan fullständiga betyg samt klagar på skolmaten och tycker de är fattig för att de inte äger en Iphone 4.

Projektet har varit i full fart och biljetter på gång att bli bokade för våra Kenyanska vänner.

Det är Sommarlov för alla Svenska ungdomar och Batterierna laddas upp för att orka kämpa på till vintern.

Vi har några möten inbokade under sommaren för att blåsa på glöden som finns i ungdomarna hjärtan som slår tydligt och bestämt under den sommar brända huden.

Skrivet av: Eric Nilsson, Projekt och fritidsledare.

Sammanfattad projekt beskrivning.

I Vinter kommer många frön att sås i Sundsvalls ungdomarnas hjärtan och hjärnor då 7 ungdomar från Kenya med hjälp av Olof Palmes Minnesfond kommer för att tillsammans med de Svenska initiativtagande ungdomarna från Skönsbergs fritidsgård besöka skolor och andra fritidsgårdar för att diskutera om våra olikheter och likhet, vad livet handlar om för oss från olika delar av världen.
Hur bör vi tänka nu då alla avstånd minskat i och med att utvecklingen rusat i full fart framåt.
Ungdomarna i från Kenya har knappt mat för dagen där hemma, de vågar knappt gå utanför dörren efter kl 20:00 i risk att bli rånade eller våldtagna och skulle göra allt för att få gå i skolan samtidigt som allt fler Svenska ungdomar går ut skolan utan fullständiga betyg samt klagar på skolmaten och tycker de är fattig för att de inte äger en Iphone 4.

Projektet har varit i full fart och biljetter på gång att bli bokade för våra Kenyanska vänner.
Det är Sommarlov för alla Svenska ungdomar och Batterierna laddas upp för att orka kämpa på till vintern.
Vi har några möten inbokade under sommaren för att blåsa på glöden som finns i ungdomarna hjärtan som slår tydligt och bestämt under den sommar brända huden.
Skrivet av: Eric Nilsson, Projekt och fritidsledare.

Slutrapport

Projekt: Vakna upp till Världen.
Rapport: 3.
Till att börja med vill vi ge Olof Palmes minnesfond ett stort
tack, till att ha valt att stöttat vår ide, men också de människor
som ni berört genom att ni varit aktiv i fonden och valt klokt.
Samman fattning på vad vi gjort under projektet tiden:
Under projekt tiden har vi haft återkommande möten nästan varje vecka, vi har jobbat med
försäljning och montrar med information om projektet på Julmarkander, vårmarknader,
loppisar, på samhälles träffar. Vi arrangerade Valborg med stora fyrverkerier och brasa för
både stora och små, med körer och vårtal inför ca 400 människor, i syfte att sprida
information om vad vi jobbar med och samtidigt skapar möjlighet för projektet att tjäna
pengar.
Den 6 mars 2012 landade 7 Kenyaner från Kiberia slummen i Sverige.
Det uppstod stor lycka bland oss alla, äntligen var de här.
Fram tills den dag de anlänt, hade många möten och arbetestillfällen avklarats, och själva
äventyret att få utbyta lärdomar, tankar och idéer om världen kunde börja på riktigt.
Under Kenyanernas vistelse gjorde vi många olika aktiviteter som kan kortas ner i 3 olika
kategorier:
Att uppleva den Svenska kulturen:
De fick se och uppleva den svenska skolan, vi åkte skidor, pulka och var på skotersafari.
Åt svensk mat.
Spridning av projekt/Kenyanska kulturen.
Vi var runt på daghem, fritidsgårdar, Kyrkor, dagis, äldreboenden, hyrde även in oss på lokal
Skönsbergs salonger för att dela med oss av Kenyanska dansuppvisningar samt berätta om
projektet samt hur de olika förhållandena råder över världen.
Vi ordnade Kenyanska kvällar med Kenyansk musik, mat och dans.
Flera tidnings
Samtal och dialog.
Vi satt ner tillsammans och pratade om skillnaderna som råder samt var det beror på,
Till vår förvåning kände de till ytterst lite om skillnaderna i olika livssituationer och har ur ett
perspektiv väldigt låg insikt hur man förvaltar pengar men också lite idéer på hur man kliver
vidare i sin utveckling, och när vi väl pratade om hur vi tänker uppfattades ett ointresse av
frågorna, några reflektioner vi gjort om det är: är idéerna för långt bort från deras verklighet?
Var de för unga för att ta till sig frågorna?
Vi uppfattade ett tydligt vi och dom? Och då blir fråga bara för att man kommer ifrån
slummen har man ingen framtid? vilket också sades rätt ut vid olika tillfällen.
Å andra sidan, är man glad och nöjd i sin livssituation bör man kanske inte hitta på något som
skulle vara fel, men det fans ett missnöje över att komma från slummen.
Som ni förstår finns det många stenar att lyfta på, och vi lyfte många under tiden de var här.
För ungdomarna från Sverige var det minst lika viktigt att vara med i frågorna som för
Kenyanerna.
Resultat av Projektet:
Det har varit lättare att se effekterna hos de Svenska ungdomarna.
Det som visat sig tydligast hos de svenska ungdomarna är: i deras sätt att bemöta andra,
Genom att lyssna och ha förståelse för att vi alla bär på en unik historia som vi inte får ta del
av om vi inte visar respekt och medmänsklighet i det första mötet.
Det syns i ungdomars tålamod gent i mot andra ungdomar från olika kulturer hur de visar ett
genuint intresse för personen, för att de vill och inte för att de måste.
Utifrån vistelsen här i Sverige har projektet även lett till att ett nytt projekt som heter Haki
(Rättvisa på Swahili) startats.
Ungdomarna tror på att åka till Kenya och samarbeta på riktigt, i den Kenyanska kulturen och
göra det på vårat demokratiska sätt, där kvinna och man jobbar likvärdigt och visa det fysiskt
genom samarbete där nere.
De svenska ungdomarna har flera idéer hur vi kan samarbeta, bland annat med Global
Relations som just nu bygger en skola och samarbetar gärna med oss, men även på andra sätt,
som är mer företagsinriktade import och export, mellan Kenya och Sverige där naturliga
möten i affärsmässighet skulle skapas arbetstillfällen skulle skapas i slummen i Kiberia men
också för de Svenska ungdomarna i Sverige.
Det vi faktiskt kan veta om de Kenyanska ungdomarna är:
Att under tiden de var här i Sverige arbetade varje Kenyansk ungdom ihop till minst 1 års
skolgång till i Kenya,
genom olika uppträdanden mm.
Samt att Lions donerade 10 000 kronor att dela på vilket räcker till 2 år till i skola om
pengarna nu prioriteras på det sättet.
Vi pratade mycket om att använda pengar, samt pengars olika värde i olika länder.
Svenska Kyrkan donerade 10 000kr till det nya projektet Haki som motivation och stöd att
fortsätta driva igenom projektet.
Samarbetes partners:
Ja då är frågan vart gränsen går för samarbetes partners?
Jag kan dela upp det så här:
Företag som ekonomiskt stöttat projektet i allt från vinster på lotteri till utlåning av lokaler
under Kenyanernas vistelse och liknande.
De är mellan 50-80 st
Samarbetes partners som organisation i Kenya Wayo Wayo.
Samarbete har gott utmärkt förutom lite miss i kommunikation och förståelse för vikten av
olika information vid flyg med mera.
Reflektion, antirasistiska arbetet och internationell förståelse.
Det råder ingen tvivel om antirasismen har vuxit sig starkare i dessa ungdomar som bidragit i
detta projekt, då de fått tagit del av andra människors liv på en så djup och direkt nivå.
Den internationella förståelsen har ju blivit mer verklighet både för de Svenska ungdomarna
och för de Kenyanska, i att möta människor som varken har mat för dagen men som
fortfarande skrattar, har drömmar och viljor precis som de själva.
Och tvärs om, att det går att bygga upp en miljö och ekonomisystem av välstånd och prioritet
på välmående och mänskliga rättigheter.
Rapporten utförd av: Eric Nilsson Projekt ledare.