Sjovik Music for Peace, Sjöviks folkhögskola. Sjovik Music for Peace in Palestine, 48 000 kronor

Stipendiat
Sjovik Music for Peace, Per Anders Skytt

Stipendiebelopp
48000 kr

Sammanfattning

Musik som verktyg för internationell förståelse. Svenska ungdomar från ett tryggt land möter palestinska ungdomar under ockupation, utan stat och trygghet. Musik förenar dessa ungdomar!
Mål: 1) ge ökad kunskap om Palestina-Israel hos de svenska ungdomarna, 2) ge de palestinska ungdomarna en positiv upplevelse av mötet med ett annat land, 3) skapa nya nätverk som kan ge ringar på vattnet. Allt under musikens flagg, vilket skapar jämställdhet mellan de två nationaliteterna.

Projektbeskrivning

Musik som verktyg för internationell förståelse

 

I ett internationellt samarbetsprojekt mellan musiklinjen vid Sjöviks Folkhögskola i Dalarna och Edward Saids musikkonservatorium i Palestina kommer improvisationsmusik att förena ungdomar som i sin vardag har väldigt olika liv och förutsättningar som kulturutövare. Projektets syfte är att ge ökad kunskap om Palestina-Israel samt livet under ockupation hos de svenska ungdomarna, att ge de palestinska ungdomarna en positiv upplevelse av mötet med ett annat land samt att skapa nya nätverk som kan ge ringar på vattnet. Allt detta sker under musikens flagg, vilket skapar jämställdhet mellan de två nationaliteterna. Under projektets gång kommer bl a ungdomarna tillsammans med sina musiklärare att vid två tillfällen möta varandra i respektive land för att umgås, repetera, ge offentliga konserter samt ha olika studiefora. Dessutom löper under hela projekttiden diverse föreläsningar, diskussionsträffar och studier av olika slag.