Shabnam Wahaj, Lana Qasem, Giti Naibkhel. Barnarbete i Indien

Stipendiat
Shabnam Wahaj, Lana Quasem, Giti Naibkhel

Stipendiebelopp
21000 kr

Sammanfattning

Vi tre klasskamrater har bestämt att vi ska arbeta med ett projekt som handlar om barnarbete i Indien. Syftet med vår projekt är att skaffa oss kunskap om vad olika organisationer i Indien gör för att förhindra barnarbete, samt sätta oss in i deras situation. Vi har valt att arbeta med detta eftersom vi själva har vuxit upp i New Delhi och sett att många fattiga barn arbetar istället för att gå i skola

Projektbeskrivning

Vår projektidé är att studera hur organisationer i Indien arbetar mot barnarbete. Vi har valt att arbeta med detta eftersom vi själva har vuxit upp i New Delhi och sett att många fattiga barn arbetar istället för att gå i skolan.

Under vår resa till Indien, 12-24 feb, kommer vi att besöka organisationer som ”STOP”(www.stopindia.org), som bl.a. har till uppgift att förhindra barnarbete. En annan organisation som vi kommer att besöka är ”NGO” Global March Against Childlabour”(www.globalmarch.org). Båda organisationerna har sitt säte i New Delhi.

Vi vill påverka organisationer, myndigheter, företag och privatpersoner i Sverige att engagera sig och arbeta aktivt mot barnarbete. Genom att redovisa resultatet av vårt projektarbete hoppas vi att väcka intresset för ett aktivt arbete mot barnarbete. I FN:s BARNKONVENTION artikel nummer 32 står det att ”Barn har rätt att skyddas mot ekonomiskt utnyttjande samt mot hårt arbete som skadar eller hindrar barnets skolgång och äventyrar barnets hälsa”.

För vidare information kan ni kontakta oss på:

barnarbete.indien@live.se

Med Vänliga Hälsnigar
Shabnam Wahaj
Lana Qasem
Giti Nahibkhel