Settlerwatch, Stockholm. 25 000 kronor. Shooting Back – fragment av verkligheten

Stipendiat
Settlerwatch Johannes Mosskin

Stipendiebelopp
25000 kr

Sammanfattning

Vårt syfte och mål är att öka den internationella förståelsen för situationen på Västbanken, att lyfta diskussionen om internationell rätt och mänskliga rättigheter i koppling till bosättarproblematiken samt visa upp ett konstruktivt ickevåldsalternativ där israeler och palestinier tillsammans arbetar för att uppnå förändring. Enligt FN är de israeliska bosättarnas våld ett stort problem och de israeliska bosättningarna utgör ett hinder för fred i regionen.

Projektbeskrivning

Shooting Back – fragment av verkligheten

Problemet med israeliska bosättares attacker mot palestinier har varitkänt under en lång tid och uppmärksammats av flera olika FN-organ och människorättsorganisationer. Trots detta har problemet växt. År 2007 lanserade den israeliska människorättsorganisationen B’Tselem ett banbrytande projekt kallat ”Shooting Back”. Genom att dela ut videokameror till palestinier har de kunnat dokumentera livet under den israeliska ockupationen och otaliga brott mot mänskligarättigheter. Videoprojektet har fått stor uppmärksamhet såväl i Israel som internationellt. Settlerwatch har tagit initiativ till en videoutställning bestående av material filmat av palestinier som ingår i Shooting Back-projektet, som aldrig tidigare visats.Vårt mål är att sprida kunskap om situationen på Västbanken, brott mot mänskliga rättigheter och samtidigt visa upp ett konstruktivt ickevåldsalternativ där israeler och palestinier tillsammans arbetar för att uppnå förändring.

För kontakt:Johannes Mosskin0704-37 11 48johannes.mosskin@gmailOlle Svahn0739-84 63 64ollesvahn@hotmail.com

www.settlerwatch.com