Sara Bondesson, Älvsjö. 10 000 kronor. Truth, Justice and Reconciliation – Resolving Multiethnic Tension in Kenya

Stipendiat
Sara Bondesson

Stipendiebelopp
10000 kr

Sammanfattning

Jag planerar att resa till Kenya för att samla material till min magisteruppsats i statsvetenskap. Efter våldsamheterna 2008 har man satt upp en sanningskommission som ska hantera de underliggande etniska spänningar som ledde till våldet. Uppsatsarbetet syftar till att öka förståelsen för vad som krävs för fred och stabilitet i multietniska länder. Sanningskommissioner har upprättats i flera länder, men det saknas forskning kring hur detta instrument kan användas i multietniska samhällen.

Projektbeskrivning

Jag planerar att resa till Kenya för att samla material till min magisteruppsats i statsvetenskap. Uppsatsen behandlar den sanningskommission som nyligen satts upp i Kenya, efter de våldsamheter som följde på valet i slutet av 2008. Sanningskommissionen har till uppgift att undersöka de kränkningar mot mänskliga rättigheter och underliggande spänningar som ledde fram till våldsamheterna och min uppsats kommer undersöka hur den kommer hantera de etniska dimensionerna av dessa kränkningar.

Sanningskommissioner har upprättats i många länder alltsedan 70-talet men det saknas fortfarande forskning kring hur detta instrument används på bästa sätt just i multietniska samhällen. Detta är detta forskningsglapp som jag vill bidra till att minska. Förutom det rent akademiska bidraget kommer jag också att med uppsatsen som grund skriva artiklar om sanningskommissionen i Kenya, tänkta att publiceras i tidningar och magasin som riktar sig till ungdomar med intresse för fredsfrågor och internationell förståelse.

Uppdatering

Jag har nu spenderat fyra veckor i Nairobi, Kenya, för att samla material till min magisteruppsats. Mitt material kommer främst att bestå av intervjuer, dels med sanningskommissionens nio kommisionärer (eller så många av dem jag kan få tag på) och dels med andra aktörer som varit aktiva i processen, såsom organisationer från civila samhället och andra instanser. Att som ung utländsk student befinna sig i Kenya, och försöka få tag på högt uppsatta kommissionärer, är inte alltid det lättaste. Innan min avresa hade jag upprättat kontakt med vice-ordföranden i TJRC och blivit lovad en intervjutid, men väl på plats visade det sig vara nästintill omöjligt att faktiskt på tag på henne. Många email senare var jag inte ett steg närmre att faktiskt få svar från henne, än mindre en intervjutid.

För att inte tappa momentum har jag därför ägnat min tid till att skriva på de rent teoretiska bakgrundsstyckena till uppsatsen, och också läst en hel del tidigare forskning kring sanningskommissioner och etniska konflikter, samt givetvis hålla mig à jour med de dagliga nyhetsuppdateringarna om vad som händer och sker kring den politiska processen i landet. Även om jag inte har lyckats få tag på några av kommissionärerna under december månad, har jag dock genomfört en del andra intervjuer. Bland annat besökte jag en tjänsteman på svenska ambassaden. Hon hade god kännedom om hela reformprocessen i Kenya, och vi hade en intressant diskussion kring hur sanningskommissionen hänger samman med övriga reformförslag på den Kenyanska politiska agendan, samt vilket perspektiv det internationella samfundet har på frågan. Denna intervju visade sig också vara nyckeln till vidare kontakt med vice-ordföranden, eftersom jag fick hjälp från ambassaden med mer direkta kontaktuppgifter till henne.

Efter julledigheten vaknar nu Nairobi långsamt upp igen, och bilköerna ringlar sig åter långa längs de regnkantade gatorna. Bollen är nu i rullning vad gäller att få till stånd intervjuer under de fyra återstående veckorna av projekttiden, kontakten med vice-ordförande är etablerad och förhoppningsvis kommer jag också kunna följa kommissionärerna när de nu ska ge sig ut runtom i landet för att informera folk om sanningskommissionens uppdrag och syfte.