Sanja Hadzovic. Volontärarbete i staden Cebu på Filippinerna. 5 000 kronor

Stipendiat
Sanja Hadzovic

Stipendiebelopp
5000 kr

Sammanfattning

Syftet med projektet är att höja livskvalitén för mindre priviligierade på Filippinerna genom att erbjuda nödvändig tandvård och utbildning. Projektet ökar den internationella förståelsen genom att man på nära håll får möta lokalbefolkningen och utbyta kunskap med denna. Vi får en möjlighet att undervisa i hur vi arbetar i Sverige för att uppnå god munvård, förhindra smärta och infektioner i munhålan samt en möjlighet att lära oss hur man arbetar med tandvård på Filippinerna.