Sångföreningen Burfåglarna, 50 000kr. Internationellt ungdomsutbyte Sverige-Sydafrika.

Stipendiat
Sångföreningen Burfåglarna / Burgårdens Utbildnings Centrum Clifford Ling

Stipendiebelopp
50000 kr

Sammanfattning

Syfte 1)…att med sången som medel erbjuda ungdomar tillfälle till ökad internationell förståelse.

2) …fördjupa vårt engagemang i olika projekt i Durbanområdet. Ex….Nositha byskola; m insamlade medel har vi bidragit till byggande av vattenledning, toaletter, upprustning av lokaler, mm. Mariannridge Sec. School; workshops, konserter, skolmaterial, mm

3) …att erfarenheter och inhämtad kunskap implementeras i vår skolvardag.

2006 mottog vi ”Ungdomens Fredspris” i Göteborg.

Projektbeskrivning

Beskrivning av vår projektidé

Alla som studerar här på gymnasieskolan Burgårdens Utbildnings Centrum i Göteborg, är välkomna att vara med i vår frivilliga skolkör, vilken bedrivs som en ideell förening under namnet ”Sångföreningen Burfåglarna”. Sedan år 2000 fortgår och fördjupas ett kulturellt ungdomsutbyte med skolor och institutioner i Durbanområdet, Sydafrika. Vi har gjort fyra utbytesresor samt haft tre motbesök av grupper från Sydafrika. Det som började som en spännande och annorlunda körresa har genom åren utvecklats till ett kulturprojekt som visat sig ha en väldigt fostrande och livsförvandlande påverkan på alla deltagare. Hitintills har ca 200 ungdomar från vår gymnasieskola fått möjlighet att medverka. För de flesta elever är detta första mötet med en främmande kultur. Projektet fortskrider med tre års intervaller. På så sätt får alla elever på Burgården som engagerar sig i kören en möjlighet att vara med. Burgårdens U C är en skola med ca 1200 elever. Här studerar ungdomar som representerar många länder och olika kulturer. F.d. verksamhetschef Karin Eriksson-Kurkiewicz framhåller i sitt rek.brev …
…”kören är därför naturlig och viktig för integrationen på vår mångkulturella skola…..Att detta samarbete (med våra partners i Sydafrika) kan fortsätta är viktigt i det långsiktiga arbetet på vår skola för att öka integrationen, öka förståelsen för olika kulturer och inte minst att våra ungdomar får möjlighet att på plats se och uppleva hur andra ungdomars vardag ser ut.”

Vi, 30 elever samt fyra ledare, besöker nu våra värdskolor/institutioner i Durban-området, Sydafrika under tiden 10 feb – 21 feb 2012.

Utbytet syftar till att med sången som medel erbjuda ungdomar att på plats uppleva och erfara en annorlunda kultur, lära känna landets historia, samhälle, skolsituation, mm och skapa nya vänskapsband över kulturella gränser.

Syftet är också att fördjupa det engagemang vi redan har i olika skolprojekt i Durbanområdet. Vi har två ”fadderskolor” som vi samarbetar med och stöder på olika sätt; Nositha byskola (tio mil söder om Durban) samt Mariannridge Sec. School, Pinetown (förort norr om Durban). Med medel vi insamlat har Nositha byskola fått vattenledning in till skolområdet, toalett för flickorna, upprustning av skollokaler, mm. Mariannridge Sec. School stöder vi materiellt med skolmaterial av olika slag.

2006 erhöll vi ”Ungdomens Fredspris” (se bilaga) i Göteborg med motiveringen…”för sitt arbete som bevisar hur kulturutbyte kan vidga våra ungdomars syn på världen…ett arbete som sätter tydliga spår, materiellt och personligt, såväl för deltagande ungdomar och vuxna i vårt land, som för dem man har sitt utbyte med. En väletablerad struktur som tryggar bestående värden.”