S-studenter vid Högskolan Väst, Trollhättan. 30 000 kronor. Europeisk tolerans ett globalt mål

Stipendiat
S-studenternas förening vid Högskolan Väst i Trollhättan Mehmed Hasanbegovic

Stipendiebelopp
30000 kr

Sammanfattning

Srebrenica är en enklav där det utspelades en av största massmord och genocid sedan andra världskriget.Och dessutom mitt i Europa, två timmar flygresa från våra trygga hem.Begrepp som återkommer i dessa sammanhang och som ska vara våra arbetsområden är: tolerans,förlåtelse, acceptans och tillsammans som grundpelare för att bygga freden på.Målet är att en del av utsatta ungdomar tillsammans med oss från s-studentena ska planera,genomföra samt vid liv hålla projektet.

Projektbeskrivning

Medlemmarna i s-studentföreningen vid högskolan Väst i Trollhättan ska tillsammans med ett antal ungdomar i gymnasieålder genomföra en resa till Bosnien. Innan resan ska gruppen föreberedas med antal studiecirklar. Teman är: tolerans, acceptans, världsfred, Europakunskap samt konflikthantering. Väl nere i Bosnien ska man genomföra ”fredens marsch” som är en sträcka på 12 mil. Man går organiserat med ett antal tusen människor från alla världsdelar. Marschen sträcker sig ungefär från Tuzla till Srebrenica. Efter avslutad marsch ska vi i mån av tid och möjligheter delta i olika sammankomster med andra ungdomar från världen.

Resan kommer att spelas in och förhoppningen är att det ska resultera i en kortare dokumentär film. Väl hemma kommer vi att anordna föreläsningar och seminarier på teman som vi har behandlat under studiecirklar i början av projektet. Filmen ska vara en diskussionsunderlag. Vi kommer att vända oss till både grundskolor men också till gymnasieskolor. Det är tänkt att vi ska göra aktiviteter på högskolan också. Arbetet efter resan, med att ta kontakt med skolor och att marknadsföra gruppen ska göras av ungdomar som har deltagit i projektet naturligtvis med stöttning från oss.

Mvh Projektansvarig
Mehmed Hasanbegovic
Trollhättan den 11 november 2009