Röda Korsets Ungdomsförbund, Johanneshov. Sommarkollo för ensamkommande flyktingbarn, 30 000 kronor

Stipendiat
Röda Korsets Ungdomsförbund Adina Schildt

Stipendiebelopp
30000 kr

Sammanfattning

Vi på Röda Korsets Ungdomsförbund ska för tredje gången anordna ett sommarkollo för ensamkommande flyktingbarn som väntar på asylsvar. Projektets syfte är att ge ungdomarna något roligt att fokusera på medan de går igenom den påfrestande asylprocessen. Varför vi riktar oss till er stiftelse är för att projektet går i samma linje som era tre grundsyften; fred, antirasism och internationell förståelse. Vårt mål är att göra processen lättare få barnen/ungdomarna att känna sig välkomna!