RFSL Ungdom. 58 800 kronor. Crossing Borders

Stipendiat
RFSL Ungdom Andrea Bergström

Stipendiebelopp
58800 kr

Sammanfattning

The aim of this project is to develop the partnership between Queer Youth Uganda and RFSL Ungdom. LGBT people are discriminated against all over the world. It takes different form depending on where you are located, but the source is the same: homophobia and heteronormativity. Only together we can fight this. Our goal is to raise awareness among young people about cultural differences, learn from each other and spread knowledge and tool how to work for your rights. Motivate young people activist

Projektbeskrivning

RFSL Ungdom – ungdomsförbundet för HBT-personers rättigheter har nyligen beviljat stöd till ett samarbetsprojekt med en HBT-organisation i Uganda, Queer Youth Uganda. Projektet Crossing Borders har till syfte att främja kulturell förståelse samt att skapa ett rum för internationell solidaritet och aktivism mellan unga i olika delar av världen. Under 10 dagar kommer fyra aktivister från Uganda till Stockholm för att delta i en konferens tillsammans med representanter från RFSL Ungdom. Deltagande i Stockholm Pride kommer vara ett viktigt inslag i projektet för att sprida information om vårt samarbete men också väcka debatt kring situationen för HBT-personer i Uganda. Likaså arbetet med att utveckla metoder för påverkansarbete samt att fördjupa kunskapen om varandras organisationer och samhällen. Konferensen kommer att följas upp med en informationsinsats på ett antal orter runt om i Sverige.

För ytterligare information, kontakta Andrea Bergström, projektledare för Crossing Borders, på e-post andrea.bergstrom@rfslungdom.se.