Project Moral Investment. 30 000 kronor.

Stipendiat
Project Moral Investment Johan Thomas

Stipendiebelopp
30000 kr

Sammanfattning

Vår övergripande vision är att hjälpa människor som lever i extrem fattigdom att lyfta sig själva ur fattigdomen. Genom en månadslång resa till Bangladesh och praktik på Grameen Bank som ger ut mikrolån hoppas vi kunna studera mikrolån som ett medel i fattigdomsbekämpning. Väl tillbaka i Sverige vill vi dela med oss av våra lärdomar och sprida resultaten av våra studier. Detta anser vi ligger i linje med stipendiets syfte att öka internationell förståelse.