Praktikarbete som läkarstudent på sjukhus i Iran

Stipendiat
Hanna Rahimi

Stipendiebelopp
7500 kr

Sammanfattning

Att delta i praktikutbyte på sjukhus i Iran och att leva bland lokalbefolkningen kommer att berika mitt liv med många erfarenheter. Jag kommer att få möjligheten till att få en bättre förståelse för olika kulturer, och insikt i hur olika förutsättningar och bakgrunder kan forma människors vardag. I form av skrift och bild i blogg vill jag dela med mig av den verkligheten som jag kommer att ta del av, och hoppas därmed kunna sprida ett bredare perspektiv och främja den internationella förståelse.

Projektbeskrivning

Stipendie for praktikutbyte i Iran

Mitt namn är Hanna Rahimi och jag läser mitt fjärde år på medicinutbildningen på Århus Universitet. Jag ska i juni månad resa till Iran och befinna mig på ett sjukhus i Tehran under fyra veckors tid för att praktisera. Jag tvekar inte en sekund på att detta utbyte kommer att berika mitt liv med många erfarenheter, som jag sedan kommer att kunna dela med mig med mina medstuderande samt andra i min omgivning. Jag har under de senaste fem åren bott i många olika länder, vilket har gett mig många nya livserfarenheter, och jag ser verkligen fram emot detta äventyr, vart jag ska kombinera mina studier med internationell förståelse. Att vistas under en lite länge period i ett annat land ger en möjligheten till att få en bättre förståelse för olika kulturer, och en insikt i hur olika förutsättningar och bakgrunder kan forma människors vardag. Jag hoppas att kunna sprida denna förståelse och därmed ge flertalet av oss ett bredare perspektiv som kommer att kunna göra nytta inom våra framtidsyrken som läkare, men även i andra vardagssammanhang. Jag vill, så gott det går, under och efter min resa dela med mig den verkligheten som jag kommer att ta del av under den här perioden. Slutligen så hoppas jag att kunna inspirera fler studenter till att utforska deras studie-, och framtida yrkesfält i andra länder och kulturer.