Olof Palmes Internationella Center. 55 000 kronor. Youth Empowerment Partnership Program

Stipendiat
Olof Palmes internationella center Christina Bergman

Stipendiebelopp
55000 kr

Sammanfattning

Unga människor i Tuzla skall uppmuntras till att aktivt delta i utvecklingen av sitt lokala samhälle.Genom att delta i diskussions fora lär de sig att påverka belusfattande organ som är av vikt för deras livsvillkor genom de fem lokala stödgrupper som finns i Tuzla. Lokalt och internationellt har unga människor lärt sig och med kunskap och blivit självsäkrare och mer initiativrika genom ett aktivit utbyte mellan den svenska arbetarrörelsen, via Palmecentret.

Projektbeskrivning

Barn och ungdomar i Bosnien-Hercegovina har oftast lite inflytande på samhällsutvecklingen vilket gör att de ofta blir passiviserade och omotiverade. I Tuzla finns det många organisationer som arbetar med det civila samhället men ytterst få arbetar med att mobilisera ett aktivt medborgarskap. Därför samarbetar Palmecentret med Community Foundation Tuzla, CFT.

I projektet uppmuntras barn och ungdomar till att aktivt delta i utvecklingen av sitt lokala samhälle. Genom att delta i olika diskussionsfora lär de sig att påverka beslutsfattande organ genom de fem lokala stödgrupper som finns utspridda i fem kommundelar iTuzla. Det bedrivs volontärverksamhet med bl. a insamlingar till de fattigaste i kommunen och fritidsaktiviteter för skolbarn. Ungdomar kan söka små medel för att bedriva kulturaktiviteter hos en ”ungdomsstyrelse”. På så sätt får de även tillämpa föreningsarbete och demokrati i praktiken. Det pågår ett omfattande arbete med att utveckla verksamheten i samarbete med andra aktörer inom föreningslivet i Tuzla.

Christina Bergman
Olof Palmes Internationella center

Uppdatering

Projektet anordnar ett flertal olika aktiviteter med syftet att unga människor i Tuzla Kanton ska känna sig delaktiga och kunna påverka den lokala utvecklingen i sitt närområde. Arbetet bedrivs först och främst i fem samhällen inom kantonen.

För att förbättra samarbetet mellan lokala aktörer, har vi etablerat fem utvecklingsgrupper där mer än 90 ungdomar och kvinnor har engagerats. De har deltagit på olika möten och seminarier för att kunna kartlägga och definiera prioriterade behov för ungdomar i samhället men också att bidra till utveckling av samhället genom politiskt inflytande.

En fond för medborgarinitiativ har startat upp och invånarna i Tuzla kan ansöka om medel för att bedriva olika insatser. Ansökningarna bygger på behovsprövning och vi har stöttat 16 sådana initiativ hitintills bl a; Städa parker, eko-klassrummet, sportklättring, lokal volontärverksamhet, kreativ verkstad för barn med särskilda behov etc.

Inom ungdomsområdet organiserades arbetet i Youth Bank (YB). Ungdomar i åldern 14-26 utbildades för att kunna bli medlemmar i Youth Bank kommittén. Från januari till juni 2009 hade YB kommittén en kapacitetsuppbyggnads utbildning och nio möten/workshops, där de fick lära sig om samhället, ungdomarnas behov och demokratiskt beslutsfattande. De träffade 24 andra ungdomsgrupper och beslutade sig för att stödja 12 små ungdomsprojekt: street-basket, byggnation av lekplats, etc. Ytterligare en grupp bestående av 25 ungdomar arbetade med att inrätta ett ungdomsråd där de fick praktisera politiskt engagemang hos ungdomar i i samhällslivet som metod.

Utöver detta har ett flertal kurser genomförts i språk, och föreläsningar inom ämnena ekologi, hälsa, demokrati och samhällsutveckling. Fritidsaktiviteter för barn och ungdom har också bedrivits i form av bio, kreativ verkstad, sportgrupper, barnfestival m.fl. Utvärderingarna har visat sig vara övervägande positiva,

Azira Muminovic, 19 år beskrev sin erfarenhet på följande vis:
”When the Youth bank training finished, I felt completely different then before the training, because I returned home as somebody ”important” and different, with many friends and many new ideas. I was very proud of myself and proud to be a member of the Youth Bank Board.

Before I joined this program I imagined the ”adult world” as serious, not much fun and generaly very boring. But after I met people in Tuzla CF, who actually change the world through they work with youngsters, I immediately wished to be souraunded by such peple and to become like them.

When we sent first invitation to other youngsters to submit project ideas and when I was responsible, together with the others in Youth Bank Board, for making important decisions about which idea we want to support and which not, for the first time in my life, I felt that I was responsible for something big…”.

Zerina Brkic, 18 år, sade:
”Youth bank really helped me a lot and made great impact on the development of my personality! Before I joined the Youth Bank Project I was more shy, did not talk much and I could not express myself in the goup and now I do not have anymore fears and such problems in communication”.