Nyköpings gymnasiesärskola – Konkretisera historiens misstag

Stipendiat
Nyköpings gymnasiesärskola Birgitta Heilborn

Stipendiebelopp
30000 kr

Sammanfattning

Ge eleverna en sann bild av verkligheten genom att besöka förintelselägren i Polen. Då våra elever är lätt förståndshandikappade är de lätta att få med i nazistiska och andra främlingsfientliga grupper. Vi vill ge dem större självförtroende och argument för att stå emot dessa grupper. Vi tycker att vi jobbar för fred, antirasism och internationell förståelse. Naturligtvis börjar arbetet långt innan och fortsätter efter att vi kommit hem.

Projektbeskrivning

Förintelselägren

På gymnasiesärskolans teoretiska program ISP (individuella specialutformade programmet) går 17 elever i åldrarna 17 – 20 år.

Alla elever har en lätt utvecklingsstörning och har ofta haft svårt med kamratkontakter. Därför dras de lätt in i nazistiska och rasistiska gäng.

Vi har jobbat mycket med grundläggande demokratiska värderingar, aktning för varje människas egenvärden och respekt förvår gemensamma miljö.

Vi behöver nu konkretisera detta och befästa dessa kunskaper.

En studieresa kommer att tillföra kunskaper, ge påtagliga intryck och upplevelser som eleverna sedan får bearbeta och reflektera kring.

På så vis stärks elevernas förståelse och respekt för mänskliga värden – en livskunskap med avgörande betydelse för deras framtid.

Vi är därför mycket tacksamma att vi fått ett stipendium ur Olof  Palmes minnesfond som kan göra det möjligt för oss att under pedagogiska former besöka de två förintelselägren, Auschwitz och Birkenau.

Den lokala tidningen har intervjuat och skrivit om detta i tidningen.

Med vänlig hälsning

Birgitta Heilborn

Uppdatering

Vi har haft ett möte på skolan för att informera föräldrar och elever om vår resa till Polen och förintelselägren. Vi bjöd också in de två guider som ska följa med oss på resan.

Det var ett mycket bra möte där våra guider visade Goggles map på vår smartboard. Vi fick se hur det ser ut i landet, i staden och även på de ställen vi ska besöka.

De visade vilka delar av Krakow vi skulle titta närmare på när vi kom dit bl a de judiska kvarteren.

Det var mycket intressant tyckte alla elever och även föräldrarna. Det gjorde att alla blev införstådda med att det var verklighet inte bara filmer, texter och ord.

Våra guider är mycket kunniga och intresserade av dessa projektet och det är inte första gången de gör en sådan här resa. Vilket känns väldigt tryggt för oss. De fick alla

föräldrar att skaffa boken ”…Om detta må ni berätta…” och eleverna berättar nu om hur de tillsammans läser och tittar i boken hemma.

Vi har även läst böckerna ”Mannen utan öde” och ”Anne Franks dagbok” högt tillsammans och fått en bild av hur det kunde vara för en judisk familj under den här tiden.

Den film som dock gjort störst intryck på alla är ”Schindlers list”. Det var bra att få se just de platser och miljöer som vi kommer att besöka, att få se hur de såg ut då.

Det kan då bli lättare att sätta sig in i vad som en gång utspelade sig där.

Det var en otäck film men ändå fanns det hopp om det goda hos människor.

Vi har också deltagit i minnesstunden i aulan vid uppmärksammandet av förintelsedagen. Då fick vi också lyssna på elever som tidigare gjort samma resa. De eleverna

stod för programmet och framförde sina intryck på ett mycket intressant och gripande sätt.

Alla våra elever är nu mycket spända på att få göra den här resan själva och har stora förväntningar som jag är säker på kommer att införlivas.

Vänliga hälsningar

Birgitta Heilborn

Nyköpings Gymnasium

ISP-programmet