Mon Ami Women’s Aid

Stipendiat
Mon ami Women´s aid in Sweden, Lennica Eva Sedelius

Stipendiebelopp
21500 kr

Sammanfattning

Jämställdhetskurs för kvinnor över 18 år som p.g.a våld och hot tvingas bo på skyddat boende. Kursen innefattar 5 delkurser: 1) Körkortsutbildning, 2) Självförsvars kurs, 3) Privatekonomi, 4) Mänskliga rättigheter och 5) Studieresa till folkhögskola/Komvux.