Minf – Munkebäcksgymnasiets Internationella Förening – Etiopienresa

Stipendiat
Minf - Munkebäcksgymnasiets Internationella Förening Elnaz Parham

Stipendiebelopp
60000 kr

Sammanfattning

Resan syftar till att följa utvecklingen i våra projekt och att vidarebefordra engagemang för människor i tredje världen. Genom att ge oss och några skolans lärare möjlighet att på plats skaffa sig kunskaper och erfarenheter av livsvillkoren i Etiopien, fördjupas skolans engagemang i internationella frågor.

Vi ges möjlighet att knyta kontakter med etiopiska ungdomar, något som bidrar till att förstärka vår vilja att entusiasmera Munkebäcksgymnasiets övriga elever i internationella frågor.

Slutrapport

En reserapport

Sammanfattning

Syftet med mitt projektarbete var att arrangera en resa till Etiopien tillsammans med MINF (Munkebäcksgymnasiets internationella förening), för att se hur förhållandena är i Etiopien idag och vad vi åstadkommer genom våra projekt. Jag ville också få tillfälle att träffa mitt fadderbarn.

För att kunna genomföra resan behövs ekonomisk finansiering och detta var den största utmaningen av arrangerandet. För att täcka resekassan öppnade vi elever i MINF ett ekologsikt och rättvisemärkt café på Munkebäcksgymnasiet och jag startade även UF företaget Spark of hope. Vi sökte även flera stipendier och fick bidrag ifrån tre stiftelser som blev det avgörande för om resan skulle bli av.

Bidragen vi fick täckte flygbiljetter, boende samt mat för samtliga resenärer från MINF. Men trots att finansieringen var den mest avgörande delen av arrangerandet så ingår även andra delar som också är viktiga. Att ta kontakt med boende och ordna ett program för vår vistelse var också en del av arrangerandet och detta skulle inte vara möjligt utan Karin Sandgren som var på plats i Etiopien och var till en stor hjälp med detta då jag hade problem med att få någon kontakt med varken den Svenska ambassaden i Etiopien och WSG (Win Souls for God) – guest house för boende.

Den fjärde februari 2011 lyfte planet från Landvetter till Atatürk International och därefter till flygplatsen Bole i Addis Abeba och vi var framme i Etiopien tidigt morgon den femte februari.

Resan innehöll många intryck och upplevelser som var väldigt påfrestande men också positiva. Det var en känslofylld resa i verkligheten som jag alltid har drömt om att få göra, som bland annat innehöll min träff med mitt fadderbarn Betlehem.

Klicka på Slutrapport och se länk till hela reserapporten inkl bilder/O.P. minnesfond

Uppdatering

Vi har nu kommit in på vår andra vecka av vår studieresa till Addis Abeba. Det faller ett inten-sivt regn över staden denna dag för ovanlighetens skull.
Dagarna hitills har varit intensiva och vårt pro¬gram har varit välfyllt och hittills är vi mycket nöjda med vad vi har fått uppleva. Vi inledde med ett besök hos Svenska ambas¬saden, där vi fick en fördjupad bild av det politiska läget i landet och hur situationen ser ut kring svenskt bistånd i Etiopien.
Sedan har vi fått möjlighet att besöka Agohelma och Dr Abebech Gobens verksamhet där. Den består av ursprungsverksamheten, ett barn¬hem för föräldralösa barn. Men verksamheten har idag utvecklats i flera riktningar, så att idag finns låg-, mellan- och högstadieskola, ett sjukhus, jordbruksverksamhet, en 6 månaders hus-hållsutbildning för unga, utsatta flickor, ett tryckeri, ett väveri, ett injerabageri, kryddtill-verkning och försäljning av egenproducerade produkter mm. Barnhemsverksamheten har numera fokus på att försöka familjeåterförena barnen med släk-tingar där det är möjligt och till fosterfamiljer i andra fall.
Vi har fått möjlighet att göra hembesök hos en familjeåterförenad pojke som tidigare bott på barnhemmet, Dawitt, i hans hem i Woliso. Han bor där med två av sina systrar och de har fått hjälp att bygga ett hus att bo i, rinnande vatten och elektricitet – och nu senast, ett hus de skall ha för uthyrningsverksamhet. Det verkar gå bra för dem och Dawitt verkade väldigt nöjd.
Vi har också varit på besök på Fistulasjukhuset och fått gå runt och se verksamheten där. På sjukhuset behandlas förlossningsskadade flickor från hela Etiopien och tidigare behandlade flickor kan nu få komma hit när de skall föda för att göra kejsarsnitt. Fistula har även startat en barnmorskeutbildning och ett antal sjukhus¬filialer runt om i Etiopien.
Vi inom MINF gruppen har tillsammans med Agohelma varit med och stöttat HIV drabbade familjer i Fiche, 12 mil norr om Addis Abeba. Vi åkte dit och fick se hur familjerna hade det där. Några levde under väldigt svåra förhål¬landen, men med stöttning och mediciner har det gått åt rätt håll – de flesta av familjerna har numera möjlighet att klara sin försörning. Vi blev hembjudna till fyra av familjerna och det var väldigt gripande att få höra om deras öden och se hur de lyckats klara sig.
Vi har också besökt en skola i Burayo som MINF byggt med hjälp av SIDA pengar och egeninsats. Där fick vi träffa nio fosterhemsplac¬erade pojkar från vårt fadderprogram och deras familjer och de berättade om hur situatonen såg ut för dem. Våra elever och pojkarna spelade boll och hade en trevlig eftermiddag. Alla barnen och deras fosterfamiljer verkade ha det bra. Vi har fortfarande en vecka kvar i Addis och har ett antal studiebesök inplanerade som vi ser fram emot och som vi återkommer mer om i vår slutrapport.
Hälsningar MINF gruppen, Addis Abeba
2011-02-13