Migrationspolitiska S-föreningen, Skärholmen. Seminarieserie för en humanare migrationspolitik i Almedalen 2014, 8 500 kronor

Stipendiat
Migrationspolitiska S-föreningen Viktoria Svensson Tordenborn

Stipendiebelopp
8500 kr

Sammanfattning

Syftet med vår seminarieserie är att öka kunskapen om migrationsfrågor bland beslutsfattare, politiskt aktiva och politiskt intresserade. Migrationsfrågor ska belysas ur ett rättighetsperspektiv med människovärde och mänskliga rättigheter i centrum, för att utmana dagens samhällsdebatt som allt oftare bidrar till att förstärka och normalisera rasism och fördomar. Målet är att bidra till att möjliggöra konkreta åtgärder för att värna människors rättigheter i Sverige och internationellt.

Projektbeskrivning

Migrationspolitiska s-föreningen

Vi är en socialdemokratisk förening som arbetar för en humanare migrationspolitik i Sverige, EU och i världen.

Under almedalsveckan kommer vi att delta med tre seminarier:

– Det första är ett samtal som leds av föreningens ordförande Viktoria Svensson Tordenborn. Deltagare är Lisa Pelling (Arena), Eva Nordström (etnolog), Martin Malmgren (polis) och Mårten Löfberg (MigS). Seminariet heter ”Alla ljuger” och handlar om vilken betydelse attityder, värderingar och arbetsplatskulturer har för beslutsfattande, verkställighet och rättssäkerhet inom migrationsverket, polisen och politiken.

– Vårt andra seminarium heter ”Fort Europa – vem kommer in?” och är ett panelsamtal med Thomas Hammarberg (fd. kommissionär för mänskliga rättigheter Europarådet), Lisa Pelling (Arena), Peter Weiderud (Tro och Solidaritet) och Viktoria Svensson Tordenborn (MigS). Samtalsledare är Monica Fundin Pourshahidi (Tro och Solidaritet) och Mårten Löfberg. Panelen kommer att diskutera Sveriges och EU:s migrationspolitik med fokus på politiska, praktiska och juridiska lösningar för att värna asylrätten idag och i framtiden.

– Seminarium nummer tre är även det ett panelsamtal ur ett kommunalt, nationellt och europeiskt perspektiv. Ämnet för diskussion kretsar kring hur vi kan värna mänskliga rättigheter i skuggan av extrem utsatthet och fattigdom. Samtalet leds av Jens Orback (Generalsekreterare för Olof Palmes Internationella Center) och deltagare är Thomas Hammarberg, Roger Mogert (Oppositionsborgarråd S i Stockholm), Anna Ardin (tro och solidaritet) och Larisa Lacatus (Projektledare ”Jämställdhet för romer på arbetsmarknaden).