Mattias Ragnarsson. Solenergiprojekt Indien. 5000 kronor

Stipendiat
Mattias Ragnarsson Mattias Ragnarson

Stipendiebelopp
5000 kr

Sammanfattning

Projektet är ett examensarbete där en mindre solcells anläggning ska installeras på ett barnhem i Indien. Syftet är att ”göra skillnad” för dessa barn i samband med vår utbildning till energiingenjörer. Vårt mål med projektet är att genom denna solcellspanel kunna försörja ett nybyggt elevhem i byn Banjar Basti, Indien. Detta bidrar till en mindre elkostnad och även en stabilare elförsörjning för barnhemmet vilket i sin tur kan leda till att fler barn får möjlighet att lära sig räkna och skriv