Martin Severinson. CISV Step Up Läger i Jordanien, Amman. 20 000 kronor.

Stipendiat
Martin Severinson (förälder till deltagande barn) Martin Severinson

Stipendiebelopp
20000 kr

Sammanfattning

Syfte; Ungdomar från 10 länder som är mellan 14 och 15 år samarbetar på lägret kring freds- och demokratifrågor.
Mål; Att ungdomar från olika delar av världen tillsammans skall problematisera och utveckla förståelse för hinder och möjligheter till ett globalt freds- och demokratisamarbete genom diskussioner och workshops.

Projektbeskrivning

CISV Helsingborgs delegation bestående av ungdomarna (14-15 år) Tove
Severinson (Lerberget), Gabi Lidén (Rydebäck), Hanna Emilsson Digman
(Båstad), Einar Viberg (Lund) samt ledaren Robin Wikström (Lund) beger
sig i sommar på ett så kallat Step Up läger i Amman, Jordanien.
De kommer där att träffa ungdomar från 10 andra länder för att arbeta
med årets CISV-tema ”Human Rights”. Inför resan träffas delegationen
ca 10 gånger för att utforma sitt bidrag till lägret, vilket är en
workshop/national activity. Väl på plats skall de samverka med övriga
delegaterna utifrån CISV´s mål att de barn och ungdomar som deltar i
våra läger och projekt ska få ökat självförtroende, ökad självkänsla
och många nya vänner, samtidigt som de utvecklar en interkulturell
kompetens av attityder, kunskaper och färdigheter för ett aktivt
medborgarskap i ett mångkulturellt samhälle, globalt som lokalt.Utöver
detta kommer freds- och demokratifrågan var särskilt närvarande, med
Syrien som grannland.

Fokus kommer dessutom att läggas på lägrets tematiska inriktning
”Human otherbilities”. Syftet med resan är att ungdomar skall mötas
över nations- och kulturgränser för att ökad förståelse och samverkan
skall uppstå, som potentiellt får positiva effekter in i vår framtid.
Resan går av stapeln den 26 juni och lägret pågår i tre veckors tid.

Delegationen tilldelades ett hedersvärt stipendium från Olof Palmes
minnesfond den 14 april, som stöd till resan.

Mer om stipendiet;
http://www.palmefonden.se/index.php?sid=2&pid=60&sp_id=11&sc_id=3518

CISV är en världsomspännande organisation som arbetar med freds-,
demokrati- och konfliktfrågor sedan början på 1950-talet. Verksamheten
bygger på att barn och ungdomar möts för att möta och samarbeta med
olika människor från olika delar av världen.

Mer om CISV; http://www.cisv.se/

Jag tror att det skulle kunna bli ett intressant reportage kring
ungdomarnas tankar inför resan, lägrets tema och resmålet.

Finner ni uppslaget intressant hör gärna av er till mig,

vänliga hälsningar

Martin Severinson
Lerberget