LO-distriktet Dalarna och Gävleborg. 30 000 kronor. Krafttag mot främlingsfientligheten

Stipendiat
LO-distriktet Dalarna och Gävleborg, ABF, Socialdemokrtaerna och Förbundsavdelningarna inom LO-distriktet Viktor Rasjö, ombudsman LO

Stipendiebelopp
30000 kr

Sammanfattning

En utbildning för att minska främlingsfientligheten på arbetsplatserna.
En resa till Auswitz för att se vad främlingsfientlighet ledde till med förintelsen som exempel. Vi ska också besöka arbetsplatser nere i Polen för att

få ett större internationellt perspektiv.

Mål: Efter utbildningen ska deltagarna berätta om sina upplevelser på sina arbetsplatser.