Linnea Nilsson och Emil Schön, Hägersten. Sverigedemokraterna – det är vi som röstar

Stipendiat
Linnea Nilsson och Emil Schön Linnea Nilsson

Stipendiebelopp
20000 kr

Sammanfattning

En bok med titeln Sverigedemokraterna – det är vi som röstar. Boken ska utgå från intervjuer med tio personer som har och/eller vill rösta på partiet i valet 2010. Vi vill lära känna en väldigt omtalad, men lika osynlig grupp väljare. Vi oroas över sd:s växande stöd, men ännu mer över att de etablerade partierna ska färgas av deras politik. Vi tror att det behövs en större förståelse för dessa väljare om de ska kunna mötas med annat än en främlingsfientlig retorik.

Projektbeskrivning

Projektet har som mål att ge ut en reportagebok om sverigedemokraternas väljare, baserad på tio intervjuer med personer som lagt sin röst på partiet. De intervjuade ska inte själva representera partiet, utan intervjuas i egenskap av just väljare. Syftet är att lyssna på en grupp som många pratar om, men som färre pratar med. Vi vill veta vad det är för idéer och tankar som rör sig i Sverige idag och som kunnat ge sverigedemokraterna ett ökat stöd. Något som oroar oss. Genom djupintervjuer tror vi att man kan få en större kunskap om den omtalade väljargruppen. På köpet får man ett tidsdokument över Sverige. Troligen kommer såväl motståndare som sympatisörer att kunna läsa boken med stor behållning.

Kontakt:

Linnea Nilsson linnea.nilsson@etc.se

Emil Schön emil.schon@telia.com

Slutrapport

Rapport 3 – Sverigedemokraternas väljare

Boken Fult folk är nu tryckt

I och med att boken Fult folk – samtal med sverigedemokratiska väljare släpps på Karneval förlag den 6 juni 2010 avslutas bokprojektet Sverigedemokraterna – det är vi som röstar. Vi har djupintervjuat flera av Sverigedemokraternas väljare och intervjuerna har nu tryckts i boken, tillsammans med relevant statistik om gruppen. Det har varit en lång resa med många möten och svåra avvägningar. Samtidigt har det varit otroligt lärorikt. Fult folk är ingen debattbok utan en intervju- och reportagebok i vilken väljarna får berätta själva. Vi har försökt förstå var ilska, rädsla, besvikelse och missnöje kommer ifrån. Vi hoppas att boken ska bli läst och ge en ökad kunskap och förståelse om gruppen Sverigedemokraternas väljare och samtidigt kunna läsas som ett tidsdokument om Sverige.

Den 29 maj medverkade vi på DN:s debattsida i ämnet. Kontakta oss gärna om du har frågor eller är intresserad av att vi ska komma och diskutera eller föredra vad vi lärt oss i arbetet med boken.

Linnea Nilsson arbetar som redaktör på veckotidningen Efter Arbetet

Emil Schön är frilansjournalist och redaktör för Miljötidningen – utgiven av Miljöförbundet Jordens Vänner.

BaksidestextFult folk – samtal med sverigedemokratiska väljare:

Sverigedemokraterna är Sveriges i särklass mest avskydda parti.Ändå har det gått framåt för varje gång det ställt upp i val.Sverigedemokraterna är ett av Sveriges mest omskrivna partier och 160.000 svenskar röstade på partiet i förra valet. Ändå är dess väljare märkvärdigt anonyma.Linnea Nilsson och Emil Schön bestämde sig för att ta reda på mera om dessa Sveriges mest osynliga väljare genom att tillfråga – väljarna själva.De reste landet runt och mötte människor som var mycket väl medvetna om att det anses fult att rösta på Sverigedemokraterna, men som ändå gör det, eller gör det just därför.I Fult folk får de utförligt berätta om sina liv och förklara varför just SverigedemokraternaBlivit partiet för dem.Fult folk ger en unik kunskap om en av vår tids mest betydelsefulla politiska frågor i Sverige.

Uppdatering

Efter en månads arbete löper arbetet med boken på bra. Två intervjuer är helt klara och flera är bokade. En svårighet har som väntat varit att få tag i personer som är villiga att delta. Det är inte omöjligt på något sätt, men mödosamt. Vi söker fortfarande efter fler, särskilt i mellersta och norra Sverige.

Vi har nu skrivit klart flera kapitel i en form som vi tror kommer att fungera boken igenom. Vi har också tagit del av den lilla statistik och de få undersökningar som finns över vilka sverigedemokraternas väljare är. Vi fortsätter diskussioner med förlag och försöker träffa personer som på olika sätt haft med partiet att göra. Vi har också skapat en referensgrupp om fyra personer som kontinuerligt läser våra texter och ger oss respons.

De som vi intervjuat hittills har öppnat sig och släppt in oss på ett bra sätt. Det som blivit tydligt hittills i arbetet är att genom intervjuerna växer en berättelse om Sverige idag fram. Det är en både intressant och oroande resa att få ta del av livsödena som format våra intervjupersoners åsikter. Eftersom alla som medverkar erbjuds anonymitet och kommer att få läsa det vi skriver innan det trycks vill vi inte föregå boken och presentera något utdrag än.