Lindeparkens Gymnasiesärskola. 70 000 kronor. ”Tillsammans är vi starkare” Kontaktnätverk om rättigheter för personer med funktionsnedsättning

Stipendiat
Lindeparken Gymnasiesärskola Nelly Andersson (Projektledare)

Stipendiebelopp
70000 kr

Sammanfattning

Syftet med projektet är att starta och utveckla ett europeiskt kontaktnät för ungdomar med intellektuella funktionsnedsättningar som kan hjälpa dem att uppnå internationell förståelse . Målet är att ge ungdomar med funktionsnedsättning möjligheter att göra sin egen röst hörd i samhället samt att de ska konkretisera och befästa kunskaper om sina rättigheter och skyldigheter som europeiska medborgaren för att uppnå delaktighet, jämlikhet och inkludering i samhällslivet.

Projektbeskrivning

Tillsammans är vi starkare ”Kontaktnätverk om rättigheter för personer med funktionsnedsättning”

36 unga personer med utvecklingsstörning från Sverige, Spanien och Grekland kommer att träffas i staden Madrid för att delta i ett ungdomsutbyte ”Tillsammans är vi starkare” under 7 dagar (23de till 30de oktober 2011).  Syftet med projektet är att starta och utveckla ett europeiskt kontaktnätverk om rättigheter för ungdomar med intellektuella funktionshinder.

Motivet med att genomföra projektet ”Tillsammans är vi starkare” är att hjälpa ungdomar med utvecklingsstörning att skapa INTERNATIONELL FÖRSTÅELSE för deras livssituation och stärka dem att uppnå självständighet och delaktighet i samhället genom inkludering på arbetsmarknaden, fritids och kulturlivet.

Genom workshops, presentationer och grupparbeten ska ungdomar jämföra metoder, idéer och erfarenheter om deras dagliga liv för att kunna analysera sina livsvillkor och komma med förslag på förbättringar. Analys av och diskussion om dokumentet ”Konventionen om mänskliga rättigheter för personer med funktionsnedsättning” kommer att öka kunskapen om förståelse för principerna om FRIHET, DEMOKRATI, RESPEKT OCH INTERNATIONELL FÖRSTÅELSE.

De unga deltagarna hoppas att nå synlighet och representation i samhället på ett nytt sätt genom att sprida kunskap om deras europeiska kontaktnät. De hoppas att komma med nya förslag som kan påverka politiker, arbetsgivare och samhället.

De organisationer som är partners i detta ungdomsutbyte är Lindeparken Gymnasiesärskola – Stockholm, Afanias Studio 3 – Madrid och Estia – Aten.

Projektledare: Nelly Andersson / Lindeparken Gymnasiesärskola
Tel: 0768254344
nelly.andersson@stockholm.se

Uppdatering

Hej!
Vi som skriver det här brevet är elever från medie/handel och kontorsprogammet från Enskede Gårds Gymnasiet / Lindeparkens Gymnasiesärskola.
Vi är 15 ungdomar som deltar i projektet ”We are stronger together” och förbereder oss för att åka till Madrid och träffa ungdomar från Spanien & Grekland. Vi hoppas att kunna känna varandra och lära oss mer om olika kulturer, berätta om våra länder och lära oss hur ungdomar med funktionsnedsättning lever i andra länder.
Vi förbereder oss genom att läsa FN Konvention om Mänskliga Rättigheter, LSS och Stockholms Historia. Vi har pratat och diskuterat om vårt sociala system och livsvillkor för att kunna dela våra erfarenheter med de andra deltagarna. Vi har tryckt tröjor och väskor med Palmesminnesfonds logo för att göra vårt projekt mer synligt. Vi har kontaktat media (tidning ”mitt i söder”, SVT Regionala nyheter och P4 radio) för att kunna sprida kunskap om vårt projekt. Vi vill tacka Olof Palmesminnesfond för att ni stödjer oss och kunna göra detta projekt möjligt!
Mvh
Elever från Medie/Handel och kontorsprogrammet; Enskede Gårds Gymnasiet/Lindeparkens Gymnasiesärskola.