Kungshögaskolan, Mjölby. 40 000 kronor. Ethics in our time

Stipendiat
Kungshögaskolan Anders Johnsson

Stipendiebelopp
40000 kr

Sammanfattning

Syfte

Syftet med projektet är att ungdomar från Sverige och Vitryssland ska mötas och genom diskussioner och erfarenheter få fördjupad förståelse för sitt eget och varandras samhällen och kultur. Genom ökad internationell förståelse ska fördomar minska och känslan av samhörighet och solidaritet stärkas.

Mål

Målet är unga människor som har utvecklat en förståelse för andra människor och kulturer. De tar ansvar för sina egna liv såväl som samhällets demokratiska utveckling

Projektbeskrivning

Palmestipendium till Kungshögaskolan i Mjölby

Kungshögaskolans Teknikprogram har beviljats 40 000 kr av Olof Palmes minnesfond till sitt projekt ”Etics in our Time”.  Projektet är ett utbyte mellan Teknikprogrammet och Humanistiska Gymnasiet N2 i Vitebsk i Vitryssland. Utbytet har som stomme att de svenska eleverna besöker de vitryska och att de en tid senare besöker de svenska. Vi reser som grupp men bor och umgås en till en på fritiden – en svensk och en vitryss tar hand om varandra i sina egna hem. Före, under och efter resorna sker diskussioner, e-postkorrespondens och liknande.

Temat för diskussionerna är etik i vid mening och frågor kring demokrati, solidaritet och fred kommer att vara i fokus. Genom ökad internationell förståelse ska fördomar minska och känslan av samhörighet och solidaritet stärkas. Projektet har tidigare beviljat stipendium från Folke Bernadottes Minnesfond (90 000 kr) och Svenska Institutet (250 000 kr).

Slutrapport

Kungshögaskolan, Mjölby, mottog 40 000 kr ur Olof Palmes minnesfond 2010. Vi tilldelades också 90 000 kr av Stiftelsen Folke Bernadottes Minnesfond och 250 000 kr från Svenska institutet för ett utbyte med Humanistiska gymnasiet N2 i Vitebsk, Vitryssland. Vera Zanhar, Carina Kjelsson och Anders Johnsson har varit ansvariga för att genomföra projektet från svensk sida. Från vitrysk sida har Tatyana Konoshonok varit kontaktperson och ansvarig tillsammans med Olga Avdaseva, Svetlana Kamisarava och Konstantin Kisialiov.
Förberedelser
Projektet har haft temat Ethics in our time och grundtanken var att jämföra vad ungdomar i de två länderna, Sverige och Vitryssland, ansåg vara viktiga etiska ståndpunkter.
Vårt besök i Vitryssland
Den 26 september åkte vi till Vitryssland. Vi var 3 lärare och 32 elever från år två och tre på Teknikprogrammet på Kungshögaskolan i Mjölby. Vi inkvarterades i värdfamiljer och följde våra värdar på lektioner och studiebesök. Under en förmiddag hade vi också en stor debatt där framtidsfrågor diskuterades och här stod miljöfrågor, arbete och utbildning i fokus med perspektiv på en hållbar utveckling.  Under en resa till huvudstaden Minsk stannade vi vid en stor minnesplats, Khatyn. Vi fick en guidad tur runt i det vidsträckta monumentet över andra världskrigets offer. Monumentet uppfördes under 1960-talet och lyckas förmedla krigets fasor på ett sätt som ingen kan undgå att beröras av. I Minsk fick vi också besöka en minnesplats för alla soldater som dödats i Afghanistan. Varken östfronten under andra världskriget eller Sovjets krig i Afghanistan är särskilt väl kända bland de svenska ungdomarna som genom besöken fick veta en del om nutidshistorien.
De vitryska gästerna i Sverige

 

Den 8 februari var det vår tur att vara värdar. 32 vitryska elever och två engelsklärare och deras rektor gästade oss och vår skola. Precis som vi gjort i Vitebsk besökte de vitryska eleverna ett flertal svenska lektioner. Många timmar ägnads också åt diskussioner kring etik.

De vitryska gästerna fick också göra flera studiebesök. Som en del i vårt tema besökte vitryssarna också Östgöta Correspondenten, vår lokaltidning, där Ola Sigurdson diskuterade pressetik och tryckfrihetsfrågor med dem. Besöket resulterade bl.a. i en intressant ledare i tidningen.
Spridning och resultat

Våra elever har på olika sätt fått bearbeta utbytet och reflektera kring utbytet. Eleverna i år tre höll en mycket uppskattad muntlig presentation av projektet den 25 maj för övriga elever på skolan och allmänheten. Eleverna i år två skriver om projektet och sina intryck på en webbplats som är klar inom kort och som kommer att länkas till från skolans hemsida.  Från både svenskt och vitryskt håll är vi mycket nöjda med projektet. Projektets syfte är att ungdomarna ska mötas och få fördjupad förståelse för varandras och sitt eget samhälle. Här upplever vi att vi lyckats. De många aktiviteter vi gjort har tillsammans har bidragit aktivt att nå den målsättningen. De kortsiktiga målen om ökade kunskaper om östra Europa och Sverige och bättre förmåga att kommunicera på engelska kan vi redan se att vi uppnått. Särskilt vitryssarna har betonat att deras elever har blivit öppnare och vågar uttrycka egna åsikter mer. Hos våra svenska elever kan vi se att mognaden har ökat. Nu väntar vi bara på att få se resultatet av det ökade personliga ansvaret hos våra ungdomar och på att få uppleva en demokratiseringsprocess i Vitryssland.  Anders Johnsson, Vera Zanhar, Carina Kjelsson

Kungshögaskolan

Uppdatering

Till slut gick det inte längre. När guiden berättade om de speciella barnkoncentrationsläger tyskarna hade under andra världskriget kom tårarna. Khatyn är ett minnesmärke för andra världskrigets civila offer och ett starkt minne från vår vitrysslandsresa. Resan är den första i Teknikprogrammets utbyte med Gymnasium nummer 2 i Vitebsk av de två planerade och vi har redan fått många värdefulla erfarenheter. I Vitryssland hålls historia levande och man förstår vilket oerhört lidande som åsamkats människor i området när man ser att det t.ex. ”kommit i kläm” både för Napoleons och Hitlers fälttåg mot Moskva. För våra svenska elever är ett besök i Khatyn en känslomässig upplevelse som väcker många tankar.
Att lära känna någon från ett annat land är både spännande och ansträngande. Vi hade alla fått var sin vitrysk värd och bodde en vecka hemma hos värden och dennes familj. Före resan hade vi haft kontakt över internet och telefon, så att vi kunnat presentera oss för varandra och planera innehåll i grova drag men det är av många skäl svårt att kommunicera de vägarna och givetvis något helt annat att få träffas, bo hos varandra och vistas i samhället. Vi tillbringade mycket tid på gymnasieskolan vi samarbetar med. Vi besökte våra värdars lektioner, deltog i undervisning och olika diskussioner. Vi var också med i nationell radio och TV och gjorde ett antal studiebesök till fabriker och skolor.
Halva projekttiden har gått och vi får besök av våra vitryska vänner i februari. Fram till dess har vi massor av saker att tänka på; vi ska berätta för skolan och allmänheten om våra erfarenheter hittills, planera vitryssarnas studiebesök, förbereda diskussionsfrågor, hitta roliga kvällsaktiviteter och fundera på vad vi vill visa av Sverige. Men det svåraste av allt: hur ska vi kunna uppvisa en sådan gästfrihet som våra vitryska värdar visade oss?