Klasserna 9E och 9F Lillåns skola 7-9 – Att förstå det ofattbara – den slingrande vägen mellan Lillån och Polen – ett toleransprojekt med besök på autentiska platser kopplade till förintelsen och samarbete med polska ungdomar

Stipendiat
Klasserna 9E och 9F Lillåns skola 7-9 Mikael Enoksson, Lillåns skola 7-9

Stipendiebelopp
26000 kr

Sammanfattning

Toleransresa till autentiska platser från Förintelsen i Polen. Denna resa handlar inte enbart om historiska händelser utan även om oss själva och vårt eget samhälle. Vad är en människa? Vilken är den slingrande vägen mellan Lillåns skola och Auschwitz? Mekanismerna bakom krig, folkmord, rasism ska försöka belysas. Internationell förståelse eftersträvas då vi under drygt två dagar kommer att besöka staden Bodzentyn och göra pedagogiska övningar med polska ungdomar.

Projektbeskrivning

Att förstå det ofattbara – den slingrande vägen mellan Lillån och Auschwitz – ett toleransprojekt med besök på autentiska platser och samarbete med polska ungdomar

Våren 2010 genomfördes detta projekt med en klass. Tanken är att fortsätta detta samarbete med Bodzentyn och utveckla de didaktiska metoderna våren 2011.  Projektidé

Toleransresa till autentiska platser från Förintelsen i Polen. I grunden handlar denna resa inte enbart om historiska händelser utan även om oss själva och vårt eget samhälle. Vad är en människa? Vilken är den slingrande vägen mellan Lillåns skola och Auschwitz? Mekanismerna bakom krig, folkmord, rasism ska försöka belysas. Internationell förståelse eftersträvas då vi under drygt två dagar kommer att besöka staden Bodzentyn och göra pedagogiska övningar med polska ungdomar. Bodzentyn representerar det lilla samhället där kanske 40% av befolkningen mördades av nazisterna. Krakow och Auschwitz de mera kända platserna för nazisternas politik. Lägesbeskrivning

Eleverna har i någon mån förarbetat detta projekt sedan årskurs 7. De första kontakterna har tagits med våra polska samarbetspartners och de har ställt sig positiva till fortsatt samarbete. Resan kommer att äga rum vecka 17 med fem övernattningar. Studieresedelen organiseras av Svenska Kommittén Mot Antisemitism och flygbiljetter mm och bokas nu.

Möte med överlevande Mietek Grocher äger rum den 24 januari 2011. Litteraturstudier påbörjas i december och vi börjar jobba med den historiska bakgrunden i januari. En av klasserna kommer också att arbeta med ett lokal historiskt projekt i samråd med Forum för Levande historia. I maj 1945 kom 222 kvinnor från de tyska lägren till ett beredskapssjukhus som upprättats på Engelbrektskolan i Örebro. Tanken är att med en klass arbeta med olika källmaterial kring detta sjukhus Sannolikt har några av kvinnorna varit i Auschwitz. Der vore spännande om dessa båda projekt kan förenas. Detta projekt kommer att starta med en presskonferens och jag vill därför inte överutnyttja mina kontakter på Nerikes Allehanda. Särskild presskontakt kommer att tas efter genomförd resa.

Projektet redovisas på en blogg, eleverna redovisar för andra klasser på skolan i slutet av maj, en föräldraredovisning samt kommer också i det lokalhistoriska arbetet att kontakta politiker. Varför inte sätta upp en minnesplakett?

Slutrapport

Kort beskrivning

Klasserna 9EF har genomfört sitt resprojekt enligt ansökan. Mycket glädjande har projektet kunnat sammanfalla med ett annat projekt – På denna plats, som genomförts i samråd med Forum för Levande historia.

En stor del av vårterminen (i SO och även i andra ämnen) har ägnats åt projekten. Förarbete har skett sedan år 7. Detta år har eleverna först mött en överlevande Mietek Grocher som blev starten på det praktiska arbetet. ”På denna plats”-projektet har inneburit att eleverna har arbetat med de 239 kvinnor från de tyska koncentrationslägren som kom till det hastigt upprättade beredskapssjukhuset på Engelbrektsskolan i Örebro 1945. Eleverna har arbetat med avfotograferade dokument från Riksarkivet och lokala arkiv och sammanställt en utställning om 21 av dessa kvinnor. Flera av dessa kvinnor har vi kunnat ”följa” något även i Auschwitz efter kontakt med museet där. En av kvinnorna finns sannolikt med på en av de kanske 200 sk. Auschwitzbilderna. Se bildhäfte. Kontakter har även tagit med Ravensbrück och ett tyskt institut som sammanställer information om lägrens offer. Svar har tyvärr ännu inte inkommit.

Eleverna har i Sverige arbetat med ovan nämnda dokument, intervjuat personer som fortfarande har minnen och sedan i sin utställning kopplat ihop den lokala historien med den ”stora historien ” och sin resa i Polen. Eleverna har denna gång faktiskt skrivit historia då mycket lite är publicerat i ämnet. Mycket ny information och bilder från intervjuer har kommit fram och kommer att överlämnas till  stadsarkivet i Örebro när projektet är slut.

Resan till Polen har genomförts enligt plan med två klasser (tyvärr var det bara möjligt för en av klasserna att arbeta med ovan), inledningsvis i samarbete med en grupp polska elever från Bodzentyn och sedan avslutades resan i Krakow och Auschwitz. Detta samarbete ger ett helt annat perspektiv på Förintelsen och hur denna påverkade lokalsamhället. Vad är ett samhälle? Vad är en människa? Och vad betyder det som hänt för oss idag? Många av kvinnorna som kom till Örebro från de tyska lägren var just polskor.Resultat

–        Elevernas arbete redovisades i en utställning – Skuggor från det förflutna – den 31 maj på den autentiska platsen – Engelbrektsskolan i Örebro, en del var ett bildspel från studieresan och inslag från resan fanns med på olika platser på utställningsskärmarna. Mellan 100-200 personer såg denna utställning. Förhoppnings kan någon annan vara intresserad av att visa utställningen med 9 trippelskärmar och fem ljudeffekter. Se bilder.

–        Arbetet har underlättats då Nerikes Allehanda haft en stor och en mindre artikel om arbetet. Tack vare detta har vi fått kontakt med ögonvittnen och släktingar till de fd. lägerfångarna. P4 Örebro hade även efter utställningen en längre radiointervju med två elever och under tecknad. –        En elevgrupp har producerat en blogg som dokumenterar resan. Se http://9efpolen.blogspot.com/.

–        En elevgrupp har föreläst för ett antal andra klasser på skolan om sin resa.

–        Eleverna håller just nu på med att formulera insändare och ett brev till kommunfullmäktige om varför omhändertagandet av 239 lägerfångar borde uppmärksammas med förslagsvis en plakett eller en minnessten på kyrkogården. Detta blir en autentisk övning i praktisk demokrati – opinionsbildning.

–        Pedagogiskt resultat – tanken har varit att försöka åskådliggöra vad en människa är? Hur ska vårt samhälle vara? Hur hänger det förflutna ihop med vårt eget samhälle? Konsekvenser av rasism och därmed nyttan av tolerans. Vad hände med flyktingarna i Sverige? Samarbetet med polska ungdomar och gamla polska motståndsmän ger naturligtvis en helt annan förståelse för den europeiska historien. Nyttan av internationell förståelse har blivit uppenbar.

–        Vi hoppas också kunna utveckla ett samarbete med våra polska partners så att elever kan komma även till Sverige. En start kommer sannolikt att bli gymnasiebesök med en skola i Lindesberg men även besök på Lillåns skola i Örebro 2012.BidragsgivareOlof Palmes minnesfond 26 000 kr

Logen Libertas 2 000 kr

Örebro Toleranspris 4 000 kr

Resten av reskassan har inarbetats av eleverna själva förutom en mindre matavgift. Tyvärr så är det svårt att få Örebro kommun att ekonomiskt stödja den här typen av utbildning och därför är ert stöd helt avgörande för att hamna på rätt sida budget gränsen trots att reskassan slutade på 187 130 kr. Samarbetspartners

Svenska kommittén mot antisemtism, SKMA, Lena Jersenius

David Rubinowicz Society och lärare och elever på Bodzentyns gymnasium i Polen

Forum för levande historia (På denna plats-projektet – ej resdelen)Framtiden

Då detta projekt har varit mycket lyckat avser jag att fortsätta även nästa läsår. Tanken är att försöka besöka lägret Ravensbrück, norr om Berlin med en eller två klasser. Jag hoppas att ni kommer att se positivt på en sådan ansökan som skulle möjliggöra en fortsättning med arbetet om flyktingarna på Engelbreksskolan. Det vore oerhört spännande att kunna besöka just Ravensbrück med Berlin. En sådan resa blir kortare men då också möjlig att göra med flera grupper. Stort tack för ert stöd. Se bilagor för bilder och exempel.

Mikael Enoksson, mikael.enoksson@orebro.se för klasserna 9EF Lillåns skola 7-9