Klass NPH-09, Naturbruksgymnasiet, Klippans Gymnasieskola/Åbyskolan. 20 000 kronor. Vikten av att ständigt slå vakt om människovärde.

Stipendiat
Klass NPH-09, Naturbruksgymnasiet, Klippans Gymnasieskola/Åbyskolan, Maria Tuwesson

Stipendiebelopp
20000 kr

Sammanfattning

Syftet med vårt projekt är att skaffa oss mer kunskaper om Förintelsen för att kunna förmedla vidare till andra elever i vår kommun.

Vi planerar en 4 – dagars resa till Auschwitz mellan 15-18 maj 2011.

I Auschwitz tänker vi göra en film. Filmen ska vara en utgångspunkt till diskussioner kring rasism & diskriminering. Projektets mål är att aktivt motverka diskriminering och riktas i första hand till elever på mellanstadiet.

Projektbeskrivning

Klass NPH09 på Naturbruksgymnasiet Östra Ljungby planerar att våren 2012 resa till Auschwitz-Birkenau för att lära sig mer om Förintelsen och dess offer. De vill där spela in en film som riktar sig till kommunens mellanstadieelever, där den kan fungera som utgångspunkt till diskussioner kring rasism, främlingsfientlighet och diskriminering.

Att förarbetet blir grundligt gjort är en förutsättning för att målet med resan skall uppnås, och det är ingen lätt uppgift att göra en relevant och värdig film – som är målgruppsanpassad! Därför kommer vi att varva filmkunskap med historia och pedagogik med medieteknik för att förbereda oss så mycket vi kan inför resan. Detta kommer att integreras i skolämnen som svenska och samhällskunskap, men annan tid kommer också att avsättas till detta. Eleverna går sitt sista år på programmet, och det innebär långa praktikperioder, studieresor och projektarbete. Att dela upp arbetet, delegera och ta ansvar är därför också av yttersta vikt, vilket fungerar som en praktisk övning i demokrati och medborgerlighet.

Personalbyten har gjort att projektet har blivit något försenat.

Ny kontaktperson är

Christian Mellbris, mentor för NPH09

Naturbruksgymnasiet Östra Ljungby

Klippans Gymnasieskola

Slutrapport

Slutrapport från klass NPH09 via mentor Christian Mellbris.

Delar av NPH09 på Naturbruksgymnasiet Östra Ljungby åkte tillsammans med mentor Christian Mellbris och lärare Lotta Frid till Polen under några dagar. Vi besökte Auschwitz och Birkenau, och eleverna filmade, fotograferade och dokumenterade både lägren och våra tankar med ambitionen att spela in en film med upplevelser och tankar från resan, som skulle fungera som diskussionsunderlag för kommunens mellanstadier. Tyvärr visade det sig att hårdvaran på kameran var korrupt, och filmfilerna kunde inte överföras på dator för redigering – inte ens skolans avtalspartner i IKT fick det att fungera. Det var såklart ett bakslag. Sen slog det oss att vi ändå hade erfarenheter och minnen för livet, och att vi inte behövde rörliga bilder för att påverka. Eleverna visade bilder och pratade med sina kamrater – de har fått mycket positiv respons. Ett exempel är det fyraåriga särskilda gymnasieprogrammet på Naturbruksgymnasiet, som blev inspirerade att även de åka på studieresa till något av koncentrationslägren och har hållit temadagar om bland annat främlingsfientlighet och förintelsen.

Projektet hade sina svårigheter att över huvud taget sjösättas. Byte av både mentor och ansvarig lärare för eleverna innebar en försening på över ett halvår. Elever som förr varit drivande i klassen bytte skola och några uttryckte att de inte ville följa med. Trots en del hinder, som först till synes verkade oöverstigliga, blev projektet mycket lyckat för alla inblandade. För en av eleverna, en tjej med aspergers syndrom, var detta det längsta hon hade kommit hemifrån någonsin och själva resan var något av det läskigaste och mest skrämmande hon gjort. Hon sade att trots den långa restiden, att sova borta, båtresor, främmande land och språk – så skulle hon inte vilja byta den upplevelsen mot något alls. För en annan av eleverna, som tidigare umgåtts i främlingsfientliga kretsar och som uttryckt islamofobiska åsikter från tillfälle till tillfälle säger sig ha fått sig en ”ögonöppnare” för vad hat och obefogad rädsla kan leda till. För några av dem, de mer drivande, var detta kulmen på en lång resa – de har sedan högstadiet kämpat mot utanförskap och mobbning på olika sätt och blev inspirerade till resan efter att ha lyssnat på ett fördrag från en överlevare för några år sedan. De
har upplevelser för livet och en fortsatt glöd att t.ex. plugga vidare till kurator för att jobba i ungdomsverksamhet och försöka ”ta tag i problemen innan de uppstår”. Utan att vi egentligen menade det har resan fungerat ännu mer enligt devisen ”tänk globalt – agera lokalt” än vad som var meningen, vilket blev nog så bra. Jag tvivlar inte en sekund på att den här resan var mycket värdefull för de som åkte med, och att den i förlängningen kommer att få de numer utsprungna eleverna att kämpa hårdare mot främlingsfientlighet och utanförskap.

Christian Mellbris