Klass 9F, Lillåns skola, Örebro. 17 000 kronor. Att förstå det ofattbara – den slingrande vägen mellan Lillån och Auschwitz

Stipendiat
Klass 9F, Lillåns skola 7-9, Örebro kommun Mikael Enoksson, SO-lärare

Stipendiebelopp
17000 kr

Sammanfattning

Toleransresa till autentiska platser från Förintelsen i Polen. Grymheterna drabbade verkliga människor och utfördes av vanliga människor. I grunden handlar denna resa om oss själva och vårt eget samhälle. Vad är en människa? Vilken är den slingrande vägen mellan Lillånoch Auschwitz? Mekanismerna bakom krig, folkmord, rasism ska belysas. Internationell förståelse eftersträvas då vi under drygt två dagar kommer att besöka staden Bodzentyn och göra pedagogiska övningar med polska ungdomar.

Projektbeskrivning

– den slingrande vägen mellan Lillån och Auschwitz
ett toleransprojekt med besök på autentiska platser och samarbete med polska ungdomar.

Projektet fortskrider enligt ansökan. Under senhösten har klassen arbetat med temat under ca två veckor och beviljades 10 000 kronor av Örebro kommuns Toleranspris 2009. Finansieringen är klar. Den 26 januari kommer överlevande Mietek Grocher till skolan för att berätta om förintelsen i Polen. Under februari-mars intensifieras förarbetet med att förbereda själva studieresan.

Studieresedelen organiseras av Svenska Kommittén mot Antisemitism och flygbiljetter mm är nu bokade. Den 24 januari väntas polska samarbetspartners till Stockholm och SKMA för att under en dag förbereda programmet i Bodzentyn.

Slutrapport

Projektet har genomförts helt och fullt enligt ansökan – Lillåns skola klass 9F, 29 elever, Bodzentyn (samarbete med polska elever och den ”lilla orten” (30% av 3 000 invånare var judar) och Förintelsen, vidare till Krakow, det försvunna judiska livet här, via gettot över Plaszowlägret till Auschwitz-Birkenau. Projektet har förarbetats sedan skolår 7 med dokument, dilemman, vittnesmål, överlevande som berättat. Glädjande nog verkar många elever ha förstått på slutet vad allt handlat om – de själva och hur ska vårt eget samhälle vara.

Jag har tidigare med ert stöd genomfört studieresor till Auschwitz men utan att ha haft samarbete med de polska eleverna och kommer därför att uppehålla mig lite mer vid detta moment.

Vi hade de polska lärarna på besök i vintras och kunde då lägga upp riktlinjerna på vårt samarbete i den lilla polska orten Bodzentyn. Både ortens gymnasieskola och 7-9 skola arbetar aktivt med den egna lokalhistorien kopplat till Förintelsen. Till saken hör att det finns en mycket användbar vittnesmål som redan 1961 översattes till svenska ”Dawids dagbok” som mycket rörande beskriver det judiska samhällets väg mot undergången. Jag kommer aktivt verka för att en nyutgåva med lärarbilaga ges ut av detta utmärkta dokument.

Jag kommer med min nya klasser arbeta i samma anda och om vi får ihop pengar blir det en ny resa våren 2011. Det som jag gärna vill utveckla vidare är att utveckla just samarbetet med de polska eleverna på den ”lilla” orten. Än mera interaktion mellan eleverna och att man tillsammans arbetar med t ex historiska och ”demokratiska” nutida dilemman. Nu när jag själv har varit på platsen blir det också lättare att förarbeta i Sverige. En extra dag behövs nog för detta i Bodzentyn och jag hoppas på ert stöd för att förverkliga detta nästa resa. Ett motbesök i Örebro önskvärt.

Jag har också förmånen att emellanåt arbeta med lärarutbildning i olika former. Erfarenheten blir viktig även här.

Eleverna har haft redovisningar för de andra niorna på skolan och också haft en redovisningskväll för sina föräldrar. Två skärmutställningar för lärarkorridor och skolbibliotek har producerats. Några elever har på egen hand gjort en blogg, vilket inte redigerats av mig (någon olycklig bild). Se http://polenioeff.blogg.se/category/allmant.html

Några elever och jag kommer sannolikt att redovisa vårt projekt på demokratidagarna här i Örebro under hösten 2010.

Internationell förståelse sker genom möte med människor, unga människor som talar om viktiga samhällsfrågor utifrån en historisk erfarenhet, de svenska resp polska perspektiven berikar. Det antirasistiska arbetet eller snarare hur vi formar ett samhälle utan rasism är naturligtvis det centrala. Mötet med den autentiska platsen, dokument, bilder, röster från det förflutna som blandas med elevernas egna tankar om vad en människa egentligen är och borde behandlas och hur samhället ska vara. Insikten om hur snabbt förhållanden kan ändras och människor bli ganska ”farliga” skapar ett incitament för kritiskt tänkande vilket är det centrala i en aktiv demokrati. Demokratiska människor ”bekrigar” inte varandra!

Samarbetspartners:
Svenska kommittén mot antisemitism

The Dawid Rubinowicz Society och lärare och elever vid två skolor i Bodcentyn Se http://www.bodzentyn.net/

Bidragsgivare:
Örebro kommun – Toleranspris 2009 10 000 kr
Lions club Lillån –  2 000 kr
Elever och föräldrar gemensamt arbetat ihop hela budgeten med i huvudsak potatisförsäljning. Skolans bidrag på endast 3 000 kr plus 3 medföljande lärare är bedrövligt.

Tack för ert bidrag. Och en förhoppning om att fö ert stöd även nästa gång.

Med vänlig hälsning
Mikael Enoksson
SO-lärare
Lillåns skola 7-9