Klara Matsdotter. 5 000 kronor. Juniorledare på internationellt CISV-läger

Stipendiat
Klara Matsdotter

Stipendiebelopp
5000 kr

Sammanfattning

Jag har blivit uttagen att åka på ett fredsläger i Brasilien sommaren 2012. Under fyra intensiva veckor kommer jag att umgås med och lära känna människor från 13 olika länder. Man bor tillsammans för att umgås och få vänner för livet! Dagarna spenderas med lekar och diskussioner planerade av lägrets ledare, med ett utbildande syfte inom bl.a. fred och mångfald. Det är lätt att hitta kopplingar mellan lägerverksamheten och de ledord Ni anger då alla är saker vi inom CISV strävar efter.

Projektbeskrivning

Nu är det bara nio dagar kvar tills jag sätter mig på flyget och åker till Brasilien. Jag kommer att delta på ett läger, annordnat av föreningen CISV, som kallas för ”barnby”. På varje barnby deltar 12 olika delegationer, en per deltagande land. En delegation består av fyra elvaåriga barn (två flickor och två pojkar) och en ledare (som är äldre än 21). Min roll på lägret kommer attvara som juniorledare. Tillsammans med 6 andra ungdomar (16-17 år) ska jag se till att lägret ”flyter på” och att alla barn blir sedda. Vi ska hjälpa till att planera lägret och hålla i aktiviteter, men får samtidigt vara mer ”på barnens nivå ”.

På lägret bor alla gemensamt och spenderar dygnets vakna timmar tillsammans. Dagarna går efter ett fast schema där mattider, städtider och aktivitetstider såväl som läggdags är förutbestämt. Under de olika aktivitetspassen genomförs det som ledarna/juniorledarna planerat. Aktiviteterna bör på något sätt kunna kopplas till något av de fyra områden CISV anser bygger fredskultur: mångfald, konfliktlösning, mänskliga rättigheter samt hållbar utveckling. Allt görs på ett så roligt och lättsamt sätt som möjligt så att det blir på en nivå som passar deltagarna. Detta för att de ska utvecklas att tänka själva och börja förstå vikten av en fredligare och mer rättvis värld! Barnen lär sig samtidigt att samarbeta och jobba över de potentiella språkbarriärer som finns (då inte alla pratar bra engelska).

Som sagt är det inte alls mycket tid kvar nu, och visst har man lite fjärliar i magen, men på det stora hela känns det bra. Jag ser verkligen framemot denna resan och hoppas på att den kommer att infria mina förhoppningar!

Slutrapport

Det har nu gått lite drygt två månader sen jag kom hem från min resa och jag har hunnit få lite perspektiv på vad jag upplevt. Lägret jag deltog på uppnådde mina förväntningar, och gav oerhört mycket.

Mina mål med den här resan var att få vara mer att skapa en stimulerande och utvecklande barnby för de deltagande barnen. Dessutom såg jag fram emot att ensam åka iväg på ett projekt som detta och försöka utveckla både mitt eget ledarskap och självkännedom. Jag hoppades även på att bli inspirerad till att fortsätta engagera mig och andra i CISV.

Jag fick så oerhört mycket utav min barnby, men konkreta resultat på det är väl svåra att visa på. Jag berättar i största möjliga mån om mina upplevelser och försöker få andra att åka iväg. En sak som dock var ett konkret reslutat var barnen. Även om inte det var alla som gjorde samma framsteg så var det några av dem som verkligen tog kliv framåt i sin person. Från att under de första veckorna gärna hållit sig till sitt modersmål och sin delegation kunde de under lägrets sista vecka prata högt inför hela gruppen i diskussioner vi hade. Jag har fått en helt ny syn på elvaåringar, de är faktiskt inte så ”små” som man lätt intalar sig. Det var härligt att höra deras tankar och resonemang efter att vi gjort aktiviteter som berörde t.ex. fördomar, orättvisor eller vårt lägres tema; Hållbar utveckling. Jag hoppas verkligen att de för sina nya tankesätt vidare i sin hemmiljö och att jag kanske i framtiden får träffa dem på en annan CISV-aktivitet!

Jag hade fyra oförglömliga veckor i Brasilien, något som inte hade varit möjligt utan det finansiella stöd jag erhållit från både Olof Palmes minnesfond och Prins Carl Gustafs fond. Jag riktar ett stort tack till Er!