Kim Sjögren. Solenergi Banjara Basti. 5000 kronor

Stipendiat
Kim Sjögren

Stipendiebelopp
5000 kr

Sammanfattning

Vi ska utföra ett energitekniskt volontärprojekt som innefattar både projektering och installation av solceller. Samtidigt vill vi även hjälpa de barn som har oturen att födas i en hårdare värld än vad många andra gör. Vi vill stödja utvecklingen av energisystemet i Indien, då de har väldigt bra förutsättningar för solenergi. Projektets mål är att verka både för antirasism och internationell förståelse. Vi vill hjälpa de barn som idag inte får den utbildning de har rätt till.

Slutrapport

Solenergi projektet i Indien var ett examensarbete för Högskolan i Halmstad, gjort av oss, tre energiingenjörsstudenter. Vi åkte ner till en by utanför staden Sikar i Rajasthan, för att installera solceller på ett elevhem. Under två månaders tid utfördes inte bara montering, utan även en del volontärarbete med några av de barn som kommer bo i elevhemmet när det står färdigt.

Dimensionering och beställning av material gjordes från Sverige för att väl på plats ha möjlighet att börja jobba så fort som möjligt. När vi anlände började arbetet med bygge av ett batterihus för att fortsätta med montering av solceller och slutligen dra igång systemet. Projektet har blivit en succé och fungerar perfekt, hela huset drivs idag av solcellerna och batteribanken. Tack vare projektet kommer organisationen som ska driva elevhemmet inte ha några energikostnader varje månad, dessa pengar kommer istället kunna gå till barnen.

Projektet är energitekniskt men det är ändå ett arbete för att skapa bättre förutsättningar för barnen. De ska i framtiden få både boende och hjälp med läxläsning samtidigt som de med hjälp av faddrar ska få gå i privat skola. Många av de barn som ska bo i elevhemmet kommer från svåra förhållanden.

Att komma hit som volontär och hjälpa dessa barn har gett oss en inblick i en annan värld. Det är en värld som är så annorlunda från vår, barn kan inte alltid gå till skolan för att de arbetar. Föräldrar har inte råd att låta sina barn få den utbildning de förtjänar.
Det var svårt att förstå i början, men det finns så mycket glädje hos dessa barn och tacksamhet!

Vi spenderade den mesta tiden på det blivande elevhemmet. Bemötandet var annorlunda där, speciellt då vi är en grupp på 3 studenter, men framförallt för att en av oss var tjej. Att som ung kvinna arbeta på en indisk byggarbetsplats var en utmaning. Den kulturella krocken var större än väntat. Någon gång måste vara den första, att vi stundtals tog den kampen skapade förhoppningsvis bättre förutsättningar för framtida kvinnor på elevhemmet.

Vi har hjälpt 20 barn att få utbildning. Det är en mänsklig rättighet, men vi hoppas att med detta bidrag har vi faktiskt gjort något litet för en rättvisare värld. Dessa 20 barn har möjlighet att ge hela familjen bättre förutsättningar, med detta elevhem får 20 familjer möjlighet att ge sina barn den utbildning de har rätt till.
Vi kommer självklart sprida ordet om allt det vi har upplevt för att öka förståelsen om hur svåra förhållanden vissa människor lever under. Men även för att öka förståelsen om kulturskillnader och hur viktiga dessa är att respektera.
Det är ett litet bidrag till internationell förståelse och antirasism, men det är med stolthet vi kan säga att vi faktiskt har gjort skillnad med ett energitekniskt examensarbete.